Edam-Volendam sluit af met flink overschot

Edam-Volendam sluit af met flink overschot. Foto ANP

Redacteur Waterland
edam-volendam

De gemeente Edam-Volendam heeft het jaar 2011 afgesloten met een ruim overschot. Het positief financiële resultaat op de jaarrekening bedraagt liefst 2.100.653,98 euro.

Ten aanzien van het jaarverslag van de gemeente kraakte Ferry Veerman donderdagavond in de raadsvergadering nog wel een kritische noot. Een investeringskrediet was met 170.000 euro overschreden. ,,We hebben geld uitgegeven dat we niet hadden. Dat wensen we niet meer te zien’’, aldus de CDA-fractievoorzitter. ,,We zijn daarom blij met de notitie van B&W waarin wordt aangegeven dat met een voortvarende aanpak zo’n overschrijding in de toekomst voorkomen wordt.’’

Hans van Royen (PvdA) stipte de verschillen in begrote en werkelijk bestede bedragen aan. ,,Voor het onderhoud van bruggen in Edam was 172.000 euro begroot maar er maar 92.000 euro uitgegeven. Van de tien bruggen in Edam kampt de helft met achterstallig onderhoud. Voor het toerisme is van het belang dat alle bruggen in goede staat verkeren.’’ Van het overschot is onder meer 3 ton bestemd als reserve voor de hoognodige maar miljoenen kostende renovatie van zwembad De Waterdam. GroenLinks bij monde van Nico van Straalen wilde daar graag een ton vanaf halen en bestemmen als reserve om knelpunten in het langzaam verkeer op te lossen. Zoals het aanpakken van gevaarlijke oversteekplaatsen en de aanleg van veilige fietsroutes.

De reserve voor het zwembad in Volendam had in het voorstel van het college ook niet de status van imperatief (verplicht op grond van regelgeving/besluitvorming) maar was facultatief. Hoewel een amendement van GroenLinks veel sympathie ondervond stemden de overige raadspartijen tegen.

Een amendement van VD ’80 om de bestemde reserve rekenkamerfunctie mocht wel op een raadsmeerderheid minus de VVD rekenen. In het potje van de rekenkamercommissie zit inmiddels ruim 76.000 euro. Aangezien een reserve van 70.000 euro voldoende is om jaarlijks twee grote onderzoeken in opdracht van de rekenkamer uit te voeren, werd besloten het overschot toe te voegen aan de reserve structuurfonds.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.