Ouderbijdrage in West-Friesland lastiger

Cees Beemster
HOORN/ENKHUIZEN

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de sporttoernooien en het schoolreisje: activiteiten die basisscholen kunnen betalen dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. Dit systeem staat onder druk omdat lang niet alle ouders nog meebetalen.

Op Het Driespan in Enkhuizen mogen kinderen dit schooljaar voor het eerst niet mee op schoolreisje als ouders hiervoor niet betalen.

Ouders van Het Driespan betalen jaarlijks twintig euro per kind als ouderbijdrage voor de extra schoolactiviteiten. Los hiervan verlangt de school voor het schoolreisje nog een bijdrage tussen de 15 (groepen 1 en 2) en 75 euro (groep 8). ,,Het innen van de ouderbijdrage gaat heel lastig’’, vertelt directeur Wilco Dam. Op zijn ene schoollocatie betaalt negentig procent van de ouders, op de andere locatie slechts zestig procent.

Snijden

,,Veel ouders die niet kunnen betalen, melden zich bij ons. Maar er is ook een groep ouders die simpelweg niet wil betalen en zijn mond houdt’’, merkt Dam. Het Driespan heeft alle ouders nu per brief gevraagd te betalen. ,,Als straks minder dan vijftig procent van de ouders nog betaalt, dan moeten wij gaan snijden in onze activiteiten.’’ Het Driespan wil ook niet langer ’bedelen’ om de ouderbijdrage voor het schoolreisje. Wie deze maand niet betaalt, mag zijn kind daarom niet mee laten gaan op schoolreisje. ,,Dit is voor het eerst. We moeten hier helder over zijn.’’ Dam wil het liefst geen kinderen uitsluiten. ,,Zij kunnen hier niets aan doen.’’

Ook andere West-Friese openbare basisscholen die onder de stichting Present vallen, zoals in Drechterland, worstelen met de teruggelopen animo van ouders om hun vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Stichting Talent in Hoorn, waaronder negen openbare basisscholen vallen, kent het probleem eveneens. ,,Het verschilt per school’’, ziet directeur GeertJan Nelson. ,,En ouders betalen liever voor het schoolreisje dan voor andere activiteiten.’’

Uit de tijd

Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen hulp krijgen van stichting Leergeld en hun gemeente, legt Nelson uit. ,,We zoeken altijd een oplossing. Maar eigenlijk past de ouderbijdrage niet meer bij deze tijd. Deze activiteiten behoren tot ons onderwijsprogramma en zouden door het ministerie van onderwijs betaald moeten worden. Ouderorganisaties zouden hiervoor een vuist moeten maken. Scholen moeten veel energie steken in het innen van dit geld. Tegelijk is deze bijdrage vrijwillig, dus klopt dit niet.’’

Dat ouders tegenwoordig vaker weigeren de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen, merkt ook Ruurd Bijlsma. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de stichting Present waaronder tien openbare basisscholen in oostelijk West-Friesland vallen. ,,De directeuren van mijn scholen brengen dit onderwerp regelmatig naar voren.’’

Bijlsma zegt uit te gaan van het positieve en bekelemtoont daarom dat ouders die de bijdrage niet betalen, dit veelal ook niet kunnen. ,,Het wordt lastiger om de ouderbijdrage van ouders te krijgen. Maar ik geloof niet dat ook maar één ouder zijn kind een schoolreisje wil ontzeggen. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van ouders kijken.’’

De scholenbestuurder stelt vast dat de druk op het budget, dat de scholen van de rijksoverheid voor het onderwijs krijgen, toeneemt. Als ouders dan ook nog eens minder bereid zijn hun vrijwillige bijdrage te betalen, ontstaat er een probleem.

Relikwie

,,Een leuk schoolreisje, zoals een bezoek aan een pretpark, is een relikwie uit het verleden. Vroeger hadden kinderen die nooit op vakantie gingen, dankzij het schoolreisje toch een leuk dagje uit. Daarvoor zijn scholen tegenwoordig niet meer’’, vindt Bijlsma. Dit behoort volgens hem niet meer tot de verantwoordelijkheid van het basisonderwijs. ,,Maar als de activiteit past binnen het schoolprogramma, dan zijn onze scholen nog steeds bereid hier geld in te steken. Bijvoorbeeld een bezoek van onze leerlingen aan een museum.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen