In de bres voor de Stelling

De Stelling wordt tegenwoordig door diverse snelwegen doorsneden. Komt de verbinding A8-A9 daar ook nog bij?

De Stelling wordt tegenwoordig door diverse snelwegen doorsneden. Komt de verbinding A8-A9 daar ook nog bij?© Rondjestelling.nl

Willemien Schenkeveld
Markenbinnen

Als iemand hart heeft voor de Stelling van Amsterdam, is het Kees de Wildt. Al jaren woont en werkt hij bij een van de forten van de historische verdedigingslinie. Nu trekt hij ten strijde tegen de dreigende aanleg van een snelweg dwars door dit Werelderfgoed.

Kortgeleden schreven de agrariërsorganisatie LTO, de Heemskerkse Golfbaan, de bewonersgroep Busch en Dam, de actiegroep Houdt Broekpolder Leefbaar en nog een paar clubs een brandbrief aan de Unesco.

Of deze werelderfgoedorganisatie wel heel scherp wilde kijken naar de plannen van de provincie Noord-Holland voor de verbinding A8-A9. Want begreep de Unesco wel hoe ernstig die nieuwe weg de Stelling van Amsterdam dreigt aan te tasten?

Kees de Wildt woont bij Fort Marken-Binnen, waar hij in 1985 een oefencentrum voor brandweer en BHC begon.

Kees de Wildt woont bij Fort Marken-Binnen, waar hij in 1985 een oefencentrum voor brandweer en BHC begon.© privé

Het is niet zo dat deze groepen opeens zeer historisch deskundig zijn geworden. De tekst was voor hen opgesteld door Kees de Wildt, secretaris van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Hij verzet zich met hand en tand tegen een verbinding A8-A9 dwars door de polder.

Dat zou een aanslag zijn op de Stelling. Terwijl die sinds 1996 nota bene de status Werelderfgoed heeft, net als bijvoorbeeld de Taj Mahal en de piramiden van Gizeh. ,,De provincie heeft daar indertijd veel moeite voor moeten doen.

De A8/A9-verbinding bij Busch en Dam onder het spoor door en half verdiept om Saendelft heen - zo wordt de Stelling minder aangetast.

De A8/A9-verbinding bij Busch en Dam onder het spoor door en half verdiept om Saendelft heen - zo wordt de Stelling minder aangetast.© Kees de Wildt

Maar de status is terecht: Amsterdam is de enige stad ter wereld die met een kring van water kon worden verdedigd. Die werelderfgoedstatus is een ’unique selling point’. Niet voor niets zijn drie provincieambtenaren fulltime met de Stelling bezig. Maar ondertussen is dezelfde provincie bezig met plannen om de Stelling wéér verder aan te tasten. Terwijl daar sinds 1996 al zoveel mee is gebeurd.’’

Twee van de drie A8-A9-varianten zouden volgens De Wildt een grove aantasting betekenen. ,,In deze hoek van de Stelling bevindt zich het laatste redelijk intacte inundatiegebied. Dat dreigt nu door een grote weg te worden opgesplitst.’’

Zo was de Stelling van Amsterdam bedoeld: een ring van water rondom de hoofdstad om de vijand tegen te houden.

Zo was de Stelling van Amsterdam bedoeld: een ring van water rondom de hoofdstad om de vijand tegen te houden.© illustratie: michielmulderwordpress.com

Ook gaat zo’n weg helemaal tegen het idee van de Stelling in. ,,Dat was een grote ondoordringbare ring van water. Overal waar een dijk of spoorlijn liep, waarover de vijand toch zou kunnen binnendringen, stond een fort. Als je zo’n extra weg aanlegt, zou je daar in feite ook een groot fort moeten bouwen.’’

Ook dreigt er geschiedvervalsing, zegt hij. ,,In de Heemskerkvariant willen ze de weg met een tunnel onder De Kil door voeren. Dat is een 1000 jaar oude waterloop, een rest van het Oer-IJ. Maar, om kosten te sparen, willen ze die Kil wél een stukje verleggen. Er een kanaaltje van maken, zeg maar.’’

Open landschap

De Wildt kan zich niet voorstellen dat Unesco akkoord gaat met de Heemskerk- of de Golfbaanvariant. ,,Unesco stelt dat de kernwaarden van de Stelling - de forten, de dijken, het open landschap - niet verder mogen worden aangetast.’’ Mocht het toch zo ver komen, dan staat hij klaar. ,,Dan gaan we naar de Raad van State.’’

Wat moet er volgens hem eigenlijk wel gebeuren? ,,Volgens mij hoeft er geen nieuwe weg te komen. Maar als er iets moet, pleit ik voor een weg rond Saendelft. De Unesco heeft die ’variant 7’ als minst schadelijke aangewezen. Toch werkt de provincie hem niet uit.’’ Inmiddels ligt er, weet hij, een rapport van bureau Witteveen en Bos bij de provincie, over precies die variant. Kortom, de strijd gaat voort.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.