Daling WW-uitkeringen Zaanstad stagneert

Zaandam

Na maanden van aanhoudende daling is het aantal WW-uitkeringen in Zaanstad toch weer gestegen. Eind juli telde Zaanstad 3789 burgers met een WW-uitkering, tegen 3743 een maand eerder.

Het UWV noemt de daling ’in lijn met de verwachtingen’, maar constateert ook dat de situatie op de Zaanse arbeidsmarkt een gunstiger beeld geeft dan een jaar geleden.

Er zijn overigens wél gemeenten in Noord-Holland waar de daling van het aantal WW-uitkeringen doorzette, maar dat betreft kleine gemeenten en de daling is klein. De stijging in het werkgebied Zaanstreek Waterland bleef ook maar beperkt tot een plus van 0,1 procent.

Vlakt af

Voor Zaanstad bedraagt de stijging van juni op juli weliswaar 1,2 procent, maar in juli 2013 steeg het aantal WW-uitkeringen nog met bijna drie procent. De achterstand ten opzichte van juli 2013 bedraagt voor Zaanstad actueel nog wel 11,9 procent, maar ook hier vlakt de grote achterstand gestaag af.

Wormerland is zo’n gemeente waar de werkloosheidsuitkeringen nog wel daalden in juli, zij het per saldo met vier burgers, wat overeenkomt met 1,4 procent. In Oostzaan kwamen er twee WW’ers bij; stijgend met 1,1 procent naar precies 177.

Het UWV vindt de stijging van WW-uitkeringen in juli verklaarbaar, omdat tijdelijke arbeidscontracten doorgaans eind juni aflopen en er in de maand juli minder nieuwe contracten worden aangeboden.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen