Nieuwe natuur langs kanaal

schagen

Langs de kanalen Schagen-Kolhorn en Alkmaar (Omval)-Kolhorn wordt begin 2011 een start gemaakt met het realiseren van veertien nieuwe natuurgebiedjes.

De provincie laat voor circa 1,2 miljoen euro op diverse locaties langs deze waterwegen poelen, kreken, vooroevers en moeras aanleggen en onder meer rietkragen verbreden. De waterspitsmuis, rugstreeppad, noordse woelmuis, hermelijn en meervleermuis plus diverse vis- en vogelsoorten kunnen flink garen spinnen bij deze nieuwe broed- en paaiplaatsen, zo is de verwachting.

Om deze ‘kraamkamers’ te beschermen tegen de muskusrat worden onder water speciale vallen geplaatst. Dat zijn een soort roosterfuiken van een centimeter of veertig, die dichtklappen wanneer er een muskusrat in komt.

De dieren die met hun graafactiviteiten schade toebrengen aan de natuur, agrarische percelen en dijken en bovendien ziektes kunnen verspreiden, verdrinken in deze vallen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.