Provincie geeft cijfers A8-A9 niet prijs

Willemien Schenkeveld
AssendelftKrommenie

Kontakt Milieu Zaanstreek heeft vergeefs gevraagd om de cijfers op grond waarvan de provincie Noord-Holland een A8-A9-verbinding langs het Noordzeekanaal heeft afgewezen. Deze krant krijgt die gegevens ook niet.

,,We vinden het heel slordig dat de variant langs het Noordzeekanaal is afgevallen. We hebben tijdens het laatst overleg gevraagd ’geef ons dat rapport, zodat we kunnen zien waarom dit is gebeurd’. Ook de Milieufederatie vroeg ernaar. Maar nee, dat kon niet, zeiden de provinciemedewerkers. Het maakt ons wat argwanend. Bij de volgende vergadering gaan we er weer om vragen’’, zegt Rita Melk van Kontakt Milieu Zaanstreek (KMZ).

KMZ zit in de klankbordgroep die met de provincie meedenkt over het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9. Onlangs is daarbij de variant ’verkeer omleiden langs het Noordzeekanaal’ afgevallen. Volgens de provincie blijkt uit berekeningen dat automobilisten hier in de praktijk niet genoeg gebruik van zullen maken, en heeft het dus geen zin die weg te verbeteren of te verbreden.

Daarmee is een aantrekkelijk klinkend alternatief voor een extra stuk weg door de polders bij Assendelft afgevallen en vervangen door een minder aanlokkelijke optie: gebruik blijven maken van de N203 in Krommenie. Voor tegenstanders van de extra weg - de Milieufederatie, Open Polders Assendelft, SP, ROSA en anderen - is dat dus een ongunstige ontwikkeling.

Deze krant vroeg deze week ook om de cijfers over het afgevallen Noordzeekanaal-alternatief, maar kreeg het antwoord. ’De modelberekeningen kunnen niet gedeeld worden, ze dienen in context geïnterpreteerd te worden.’

Volgens melkveehouder Jerry Kager, die namens de LTO in de klankbordgroep zit, is het zonneklaar dat het Noordzeekanaal-alternatief niet zou werken. ,,Als je er even over nadenkt is het echt een onlogische route. De meerderheid van de klankbordgroep zag dat ook wel in. We zaten met 20,25 man te vergaderen, dus exact kan ik het niet zeggen, maar zo was de stemming."

Kager denkt dat de Noordzeekanaal- optie vooral was opgenomen ’omdat de provincie echt alles wil onderzoeken en niet het verwijt wil krijgen mogelijkheden niet te hebben bekeken’.

Aan de klankbordgroep nemen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Zaanstreek en IJmond deel en de Heemskerkse Golfclub. Namens de bewoners praat het Wijkoverleg Assendelft mee en het wijkoverleg Oud-Koog wil ook graag meepraten.

Er is geen vertegenwoordiging uit Krommenie. ,,Maar wij denken na mede álle bewoners, ook die uit Krommenie’’, zegt Tineke van Zeyl van het Wijkoverleg Assendelft.

Zij wil verder geen mededelingen doen over de discussie binnen de klankbordgroep; dat zou volgens haar tegen de afspraken zijn.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.