Stichting zet zich in voor bedevaart geweldslachtoffers

Processie in Lourdes.© Foto ANP

Eric Molenaar
Hoorn

De pelgrimages voor geweldslachtoffers en nabestaanden naar het Franse bedevaartsoord Lourdes krijgen een vervolg. In Hoorn is de stichting PSG (Pelgrimage Slachtoffers Geweldsmisdrijven) opgericht. Die gaat fondsen werven om het dit najaar vijftien mensen mogelijk te maken de lotgenotenpelgrimage mee te maken.

Het gaat om een samenwerking van de Hoornse Nadine Foundation met mensen die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Vereniging Nationale Bedevaarten.

Wanda en Jacques Beemsterboer, die de Nadine Foundation oprichtten na de moord op hun dochter in 2006, maakten in 2015 op uitnodiging de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes mee. Zij ontdekten daar dat ’de aandacht helend werkt, dat het meelopen een gevoel van verbondenheid geeft, van serieus genomen worden in je verdriet’.

Wanda begeleidde vorig jaar een groep van dertien nabestaanden in Lourdes, gemonitord door de Universiteit van Tilburg en op kosten van Slachtofferhulp Nederland. Ook hier bleek dat mensen, van wie het leven ingrijpend is veranderd door een geweldsdelict, veel baat hebben bij het delen van hun ervaringen met lotgenoten. Het universitair onderzoek kwam met het advies de nabestaandenreis structureel te gaan aanbieden.

Dit jaar wil Slachtofferhulp niet meer meebetalen, maar de werkgroep uit 2016 wil dit werk voor nabestaanden wel voortzetten. Daarom is de stichting PSG opgericht, met als voorzitter hoofdaalmoezenier Jan van Lieverloo en in het bestuur verder geestelijk verzorger Bert Simons, Jacques Beemsterboer, Thea Bogers (directeur geestelijke verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen) en Bernadet Albers van de VNB.

De stichting gaat fondsen werven, ook via crowdfunding, om 10.000 euro in te zamelen. Daarmee kunnen vijftien mensen, die een eigen bijdrage van ongeveer 250 euro dienen te betalen, onder professionele begeleiding naar Lourdes. Hoewel dit een katholieke bedevaartplaats is hoeft dit andersgezinden niet in de weg te staan, is de ervaring van Jacques en Wanda Beemsterboer. ,,Het overstijgt iedere vorm van religie en omarmt iedere vorm van spiritualiteit’’, stelt Jacques. ,,Het is haast niet in woorden te vatten wat het met je doet.’’

Wanda is zelf niet religieus opgevoed. ,,Maar ik ben wel heel spiritueel. Ik heb ontdekt dat het niet uitmaakt welk geloof je hebt.’’ Zij noemt als een van de hoogtepunten het lopen van de Kruisweg. ,,De teksten hierbij zijn herschreven door Bert Simons en helemaal gericht op lotgenoten. Zó emotioneel!’’

Bij elk tafereel op de Kruisweg trekt Simons een vergelijking, wat al begint met de veroordeling.’Wat jou overkomen is, heeft je onschuldig veroordeeld en je onschuld weggenomen. Tot levenslang verdriet ben je veroordeeld, tot angst die maar niet overgaat’. Ook het kruis is een metafoor: ’Op jouw schouders is ongevraagd en onontkoombaar een last gelegd. Je komt er niet onderuit; je hebt het te dragen gekregen. Je bent slachtoffer geworden’. En zo zijn er op de lijdensweg heel veel momenten die herkenbaar, invoelbaar zijn.

Wanda heeft al een aantal spontane aanmeldingen binnen. Aanmelden kan via een mail naar bertsimons@dji.minjus.nl. De stichting heeft nog geen website, maar wel een Facebookpagina, als StichtingPSG.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen