Gemeente Alkmaar kan zich niet vinden in vonnis 'zaak Aalders'

Gerard van Engelen
Alkmaar

De gemeente Alkmaar gaat het juridische gevecht met de weggestuurde topambtenaar Coen Aalders optimistisch doorzetten. De bestuursrechter heeft in haar tussenvonnis van vrijdag namelijk een belangrijk punt over het hoofd gezien: zij gaat er vanuit dat er nog geen nieuwe gemeentesecretaris is benoemd, maar die is er wél.

In het vonnis wordt gesteld dat Aalders door de provincie is aangesteld als tijdelijk secretaris van de nieuwe fusiegemeente (Alkmaar, Schermer, Graft - De Rijp). Hij moet volgens de herindelingswet in dienst blijven (en salaris doorbetaald krijgen) tot een nieuwe secretaris is benoemd, zegt rechter A. Terwiel-Kuneman.

Maar die secretaris is er al, zegt het college. Op 12 mei is Wendy Pelk, een van de directeuren van de gemeente, benoemd tot tijdelijk secretaris. Dat gebeurde nadat Aalders in april op non-actief was gezet voor zijn vermeende rol in het opduiken van allerlei begrotingsgaten. Zijn ontslag is dus wel degelijk volgens regels van de herindelingswet verlopen, zegt burgemeester Piet Bruinooge.

,,Of een nieuwe secretaris nu een tijdelijke status heeft of niet, het is een secretaris.’’

De benoeming van Pelk is, tijdens de behandeling van het bestuurlijke kort geding, door de advocaat van de gemeente niet ingebracht als argument om het ontslag van Aalders te rechtvaardigen. En daardoor kon de rechter het niet meewegen in haar tussenvonnis. ,,Daar gaan we ook nog even een hartig woordje over praten met onze advocaat’’, zegt Bruinooge.

Het college houdt zich echter ’onder protest’ aan het vonnis dat bepaalt dat Aalders weer in dienst is. ,,De betaling van het salaris van de heer Aalders wordt voortgezet. Maar wel onder de voorwaarde dat in de bodemprocedure komt vast te staan dat wij die bezoldiging ook daadwerkelijk zijn verschuldigd. Als dat niet zo is, wordt het teruggevorderd’’, aldus Bruinooge.

De bodemprocedure is een -vooral administratieve- rechtszaak, die soms langer dan een jaar in beslag kan nemen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.