Interpellatiedebat over rol wethouder Frowijn

Guusje Tromp
Heemskerk

GroenLinks Heemskerk heeft voor de raadsvergadering aanstaande donderdag een interpellatiedebat aangevraagd over het handelen van wethouder Frank Frowijn in zijn rol als bestuurslid van het Beverwijkse parochiebestuur St. Eloy.

Reden voor het interpellatiedebat is de gang van zaken wat heeft bijgedragen aan ’een klimaat voor vragen over schijn van belangenverstrengeling’. De fractie heeft vragen gesteld, maar die zijn niet naar tevredenheid beantwoord. Vervolgens heeft Frowijn een brief aan de raad gestuurd.

Ook de Beverwijkse burgemeester Freek Ossel heeft een brief over de kwestie geschreven. Hierin gaf hij aan dat er een onaangekondigd gespreksverzoek is geweest met een van tevoren onbekend onderwerp, op een bestuurlijke locatie, zonder kennisgeving aan de portefeuillehouder over een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Ossel noemde dit 'ongelukkig en onhandig'. Aanvullende vragen van GroenLinks zijn niet beantwoord.

GroenLinks wil ook weten of Frowijn erkent dat hij onjuist heeft gehandeld en of hij hieraan conclusies gaat verbinden. Zo nee, dan wil de partij weten wat Frowijn gaat doen om het vertrouwen te herstellen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.