Uit de rails

nhd Administrator

Niet iedereen zal het meegekregen hebben, maar in de beslotenheid van een zaaltje in de Haagse krochten van het parlement hield de commissie spoor, bestaande uit Tweede Kamerleden, openbare verhoren. Het initiatief tot deze commissie is genomen omdat de Kamer moeite heeft de uitgaven aan het spoor te beoordelen. In januari horen we er meer over.

Oud-minister van verkeer en waterstaat Karla Peijs, minister van 2003 tot 2007, betoogde dat de opsplitsing van NS eind jaren negentig bij de privatisering in twee onderdelen, NS en Prorail, achteraf gezien onverstandig was. Beide bedrijven hebben jarenlang niet goed gecommuniceerd. De oud-minister gaf wel aan dat het nu stukken beter gaat. Tegelijk stelde ze vast dat als beide onderdelen vandaag nog in één bedrijf zouden zitten, niemand op het idee tot splitsing zou zijn gekomen.

Hiermee lijken we op een constante in beleid te stuiten. Achteraf gezien was het wellicht beter geweest om vult u maar in/doorhalen wat niet gewenst wordt. Kandidaten zijn de Betuwelijn, de HSL en sinds kort en met stip de euro. Ongetwijfeld vergeet ik er een stel. Wat maakt dat men pas achteraf bij zichzelf te rade gaat hoe het zo uit de rails heeft kunnen lopen?

Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. Geen van de projecten is op louter zakelijke gronden tot stand gekomen. Politieke motieven, van zwaarwichtig en begrijpelijk tot uitermate discutabel, lagen eraan ten grondslag. 's Lands economie, het milieu, het geloof in de vrije markt, het paaien van de coalitiepartner, je herkent ze in situaties en constructies.

Dus zullen we ons met onverminderde energie op dergelijke projecten blijven storten. Hoor ik u fluisteren: de terugkeer naar de gulden misschien, alstublieft? Nee, echt dat is een gepasseerd station, of liever nog: een brug ter ver, want ook die zal nog wel ergens in ons land te vinden zijn.

Geert ten Dam

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.