Van Damme: klaarheid over bijzondere bijstand

Robert Jan van de Woud

Onafhankelijk raadslid Ernst van Damme richt zijn pijlen op de verlening van bijzondere bijstand door de gemeente Purmerend. Hij heeft verantwoordelijk wethouder Roald Helm een reeks vragen gesteld over deze vorm van financiële ondersteuning.

De bijzondere bijstand is in bepaalde gevallen een aanvulling op de - in de visie van Van Damme schaarse - bijstand. ,,Deze wordt - gebaseerd op de diverse uitspraken van ambtenaren en bestuurders - op maat verstrekt, waarbij niemand tussen wal en schip mag vallen.’’ Van Damme heeft daarover zijn twijfels, omdat volgens hem de bijzondere bijstand regelmatig wordt geweigerd.

Hij wil nu van het college weten hoeveel aanvragen voor bijzondere bijstand er in 2016 zijn gedaan, en hoeveel van die verzoeken om extra financiële ondersteuning er daadwerkelijk zijn gehonoreerd. Van Damme vraagt zich verder af voor welke zaken en behoeften de aanvragen zijn gedaan.

Ook is hij benieuwd wat de voornaamste redenen zijn geweest om de bijzondere bijstand af te wijzen. ,,In hoeveel van dit soort afwijzingen wordt formeel bezwaar gemaakt? En in hoeveel gevallen wordt de uiteindelijke aanvraag alsnog toegekend, al dan niet door tussenkomst van Ombudsman, advocatuur of rechter?’’

Het raadslid wil ook informatie over de ontwikkeling van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand door de jaren heen. ,,In hoeverre verhouden zich de uitgaven op de post bijzondere bijstand in 2016 zich met de uitgaven over de voorgaande jaren vanaf 2010?’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.