Waarschuwing voor orthopeed De Bruin

Laura Heerlien
Amsterdam

Orthopeed Cees de Bruin heeft van het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Amsterdam een waarschuwing gekregen vanwege zijn handelwijze naar een 35-jarige Volendamse patiente. Dat hij medisch nalatig heeft gehandeld kan niet worden aangetoond, wel had hij de vrouw beter moeten informeren over mogelijke risico’s.

De vrouw kwam na jarenlange rugklachten in 2009 terecht bij de orthopeed in het Waterlandziekenhuis, die haar behandelde volgens een methode die in zijn beroepsgroep niet gebruikelijk is. Maar, omstreden of niet, dat wil nog niet zeggen dat de behandeling niet mag worden toegepast, vindt het tuchtcollege.

Blijvende pijn

De Volendamse bleef na haar operatie, waarbij blokjes ter ondersteuning werden vastgeschroefd aan de ruggenwervels, last houden van pijnklachten. Uiteindelijk beek er een staafje los te zitten en een blokje scheef. Volgens het college valt dat de orthopeed echter niet aan te rekenen. Het is, zo wordt medisch onderkend, nu eenmaal lastig om een dergelijk implantaat optimaal te plaatsen en wat die staafjes betreft: die raken wel vaker los. Dat is zelfs een veelvoorkomend probleem bij deze vorm van behandelen.

En daar belandt het tuchtcollege bij het punt dat de orthopeed wel te verwijten valt: hij heeft de Volendamse niet goed geinformeerd.

De orthopeed claimt haar wel degelijk te hebben verteld over mogelijke gevolgen en de kans dat een en ander zou mislukken, maar dit vindt het tuchtcollege te weinig aangetoond. En juist omdat deze manier van opereren omstreden is, had de patiente extra goed moeten worden voorgelicht.

Verklaring ondertekend

De vrouw ondertekende wel een verklaring dat zij zich bewust was van de risico’s, maar deze verklaring was niet specifiek gekoppeld is aan de bewuste behandeling. Daarnaast heeft de orthopeed in het dossier nooit genoteerd op welke manier hij de Volendamse heeft voorgelicht. Sowieso wordt zijn dossiervorming als summier beoordeeld.

Volgens de Volendamse jubelde De Bruin juist over de vooruitzichten. Ze zou binnen een paar maanden weer volop kunnen sporten.

De vrouw vindt ook dat zij na de operatie veel te vroeg is ontslagen uit het ziekenhuis, maar deze klacht beoordeelt het tuchtcollege als ongegrond, omdat onvoldoende is aangetoond dat dit medisch gezien onverantwoord was.

Dat De Bruin tijdens nazorgbehandelingen niet opmerkte dat een en ander scheef en los zat in de rug van de vrouw, wordt de orthopeed evenmin tuchtrechterlijk verweten.

Meer slachtoffers

In totaal meldden zich vorig jaar 155 slachtoffers van De Bruin bij justitie. De orthopeed werd al eerder berispt en gewaarschuwd, maar altijd vrijgesproken voor medische nalatigheid.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.