’Angstcultuur’ bij kinderopvang Blokkendoos (UPDATE)

Redacteur West-Friesland
HOORN

In een inspectierapport van de GGD wordt de vloer aangeveegd met de gang van zaken bij kindercentrum De Blokkendoos in Hoorn. De eigenares en een leidinggevende zouden zich schuldig maken aan (seksueel) intimideren en treiteren van personeel en er zou sprake zijn van ’emotionele mishandeling’ van kinderen.

Het college van B en W van Hoorn heeft besloten tot 'gepaste maatregelen'die burgemeester Onno van Velhuizen woensdagmiddag bekend maakte.

Eigenares Maaike Groenestein moet er binnen twee weken voor zorgen dat er andere leidinggevenden komen. Zij en de andere leidinggevende op de Blokkendoos mogen - in Hoorn - niet meer aan het werk als leidinggevende in de kinderopvang. Tot er nieuwe leiding is, staat De Blokkendoos onder verscherpt toezicht van de GGD.Groenestein heeft de ouders van de kinderen die aan het Charlotte van Pallandthof worden opgevangen, zelf geïnformeerd over het rapport. Zowel ouders als leidsters hebben, ook schriftelijk, laten weten verbijsterd te zijn over het vernietigende rapport, omdat ze niets herkennen van wat er in wordt beweerd.

Volgens Nico Plug, directeur van de GGD Hollands Noorden, is dat mogelijk omdat de eigenares volgens de uitkomsten van het onderzoek 'twee gezichten' heeft: naar buiten vriendelijk en attent, maar binnen de muren van de kinderopvang een potentaat.

De GGD heeft het onderzoek vooral gedaan aan de hand van gesprekken met acht ex-medewerkers en één ouder die een kind op De Blokkendoos had. Het huidige personeel en de ouders zijn niet in het onderzoek betrokken.De conclusies zijn vernietigend: zowel de eigenares als de ’mannelijk leidinggevende’ van De Blokkendoos worden aan de hand van vele voorbeelden neergezet als mensen die met veel verbaal geweld optreden tegen leidsters en kinderen, waardoor er in het kindercentrum een angstcultuur zou zijn ontstaan.

Voor ouders is er donderdagavond om 20.30 tot 22 uur een besloten bijeenkomst voor ouders in de raadzaal van het stadhuis.

Advocaat Jasper de Boer van De Blokkendoos gaat de rechtbank in Alkmaar vragen het besluit van het Hoornse college te schorsen. Ook wordt een bezwaarschrift ingedend tegen het besluit.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen