PvdA en ChristenUnie zetten stadhuisbesluit andermaal op losse schroeven

Redacteur Den Helder
Den Helder

Een deel van de PvdA en ChristenUnie heeft maandagavond tegenstanders van nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie nieuwe hoop gegeven, door terug te komen op een eerder genomen raadsbesluit hierover.

Een aantal PvdA'ers steunde een motie van de fractie van Helder Onafhankelijk om naast de drie varianten die aan de Helderse bevolking over het nieuwe stadhuis worden voorgelegd (volledige nieuwbouw, nieuwbouw met behoud postkantoor en nieuwbouw met behoud station en postkantoor) nog een vierde toe te voegen: helemaal geen nieuw stadhuis in de binnenstad.

Ook Tjitske Biersteker van de ChristenUnie leek, in tegenstelling tot haar fractiegenoot Willem Koning, bereid met Helder Onafhankelijk mee te gaan. Koning vindt dat je eenmaal democratisch genomen raadsbesluiten moet respecteren en deze niet op elk willekeurig moment, naar gelang er andere meerderheden zijn te halen, weer ter discussie moet stellen.

De stap van de PvdA'ers en Biersteker is opvallend omdat de raad eerder, onder druk van onder meer PvdA en ChristenUnie, in meerderheid koos voor nieuwbouw met daarbij nadrukkelijk burgerparticipatie over de drie varianten. Beide fracties vinden het belangrijk dat het station en postkantoor behouden blijven. De PvdA heeft daartoe inmiddels door architect Duco Kapitein een 3D-filmpje laten ontwikkelen die deze variant toont.

Binnen de coalitie werd dan ook woedend gereageerd op de nieuwe manoeuvre van de oppositie. Lolke Kuipers (D66): ,,We zijn in deze raad van de ratten besnuffeld. Gaan we nu elk democratisch genomen raadsbesluit weer terugdraaien? Dit is heel slecht voor het aanzien van de politiek.'' Volgens PvdA'er Andries Pruiksma is het antwoord ja: alle besluiten kunnen altijd herroepen worden.

Een deel van de oppositie realiseerde zich wel dat het raar is om zo'n besluit over nieuwbouw stadhuis er 'even' tussendoor met een onverwachte motie aan het wankelen te brengen. Na twee schorsingen besloot Helder Onafhankelijk daarom een aparte, extra raadsvergadering bijeen te laten roepen waarin haar voorstel alsnog in stemming kan worden gebracht.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.