’Stadhuis én kunst bij station Hoorn’

Een schetsontwerp van het Centrum voor de Kunsten.© illustratie c-roots

Jaap Stiemer
Hoorn

Er zou alsnog een Centrum voor de Kunsten bij het station in Hoorn kunnen komen. Door dit te combineren met een nieuw stadhuis is er, samen met de opbrengst van de huidige panden van de kunstinstellingen, ook financiële dekking voor. Dat stelt Arwin Rood van D66.

Tijdens de behandeling van de Kadernota legde hij het idee van het Centrum voor de Kunsten weer op tafel. In 2015 was zijn partij samen met VOC Hoorn de enige die nog wat zag in dit plan, dat tijdens een raadsvergadering eenvoudig van tafel werd geveegd. En dat terwijl er door de betrokken instellingen lange tijd aan was gewerkt.

Muziekschool Gerard Boedijn, centrum voor creatieve vorming Blauwe Schuit, de bibliotheek en cultuurcentrum Manifesto zagen de vorming van zo’n kunstencentrum helemaal zitten. Ze werden hierin gesteund door de toenmalige D66-wethouder Peter Westenberg. Het idee was om een dergelijk centrum bij het station te bouwen en hierin ook de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een plek te geven. De kostenraming destijds was 15 miljoen.

De fractievoorzitter van D66 heeft de gedachte nooit losgelaten, sterker: het zal in het verkiezingsprogramma van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen ook weer een rol spelen. ,,Sinds de raad een streep heeft gezet door het Centrum voor de Kunsten is er eigenlijk niet zo veel gebeurd’’, zegt Rood.

,,Er wordt geen alternatief geboden. Terwijl bij de Blauwe Schuit bijvoorbeeld het water langs de muren loopt. Er is vanuit de raad weinig belangstelling voor. Ook niet voor de bibliotheek, waar de nieuwe directeur echt heel goed werk verricht. Dit worden steeds meer regionale voorzieningen, die op een goede centrale plek gehuisvest zouden moeten worden.’’

Vanuit de PvdA werd gesuggereerd het stadhuis naar het stationsgebied te laten verhuizen, omdat een noodzakelijke verbouwing van het huidige stadhuis ook miljoenen gaat kosten. Rood ziet een combinatie als een goede, omdat er dan meteen dekking is voor de bouw. Bij de plannen voor het Centrum voor de Kunsten, maar ook nu er een reeks verhuizingen van de instellingen op stapel staat, werd en wordt er vanuit gegaan dat de opbrengst van de huidige panden de kosten voor nieuwe huisvesting deels of geheel zal dekken.

Verblijfsgebied

Wat Arwin Rood betreft zou de verhuizing van de kunstinstellingen en het stadhuis meteen een flinke impuls geven aan het stationsgebied. ,,Want in de plannen die er nu zijn, gebeurt er niet veel meer dan het aanpassen van de huidige functies, het parkeren en het busstation. Iedereen die met de trein komt en met de bus verder wil moet straks via de traverse het spoor over. Het is dé kans om er een mooie verblijfsgebied van te maken en de verbinding tussen de binnenstad en het Hof van Hoorn.’’

Het college van B en W houdt zich vooralsnog aan het besluit van de raad in 2015: ,,Nieuwbouw voor een Centrum voor de Kunsten is niet aan de orde. College en raad hebben zich wel voorstander verklaard van meer samenwerking tussen de culturele organisaties. Daar werken we samen met de organisaties aan. Muziekschool Gerard Boedijn en De Blauwe Schuit willen onderzoeken of gezamenlijke huisvesting mogelijk is in een bestaand pand.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen