Fiets parkeren in Purmerend? Alleen in de stalling

Redactie Waterland
Purmerend

Inwoners en bezoekers van Purmerend moeten voortaan goed opletten waar ze hun fiets neerzetten. De gemeente voert extra regels in om fietsen die niet in een daarvoor bestemde stalling staan, te kunnen verwijderen. Hetzelfde geldt voor brom- en snorfietsen.

Volgens de gemeente veroorzaken geparkeerde fietsen regelmatig overlast en gevaarlijke situaties en zorgen ze voor een ’rommelig straatbeeld’. Ze noemt een aantal voorbeelden, waaronder de situatie bij het voormalige stadhuis op de Kaasmarkt. Daar staan soms fietsen voor de trap wat gevaarlijke situaties oplevert bij bijvoorbeeld trouwerijen. Ook fietsen die door de eigenaar worden achtergelaten op blindengeleidestroken, veroorzaken gevaar. Verder komt het voor dat fietsen op de openbare weg de doorgang voor hulpdiensten versperren of de vluchtroute voor gebruikers van een gebouw.

Behalve gevaar kunnen her en der geparkeerde fietsen ook overlast veroorzaken, aldus de gemeente. ,,Dat is het geval als ze buiten de aangewezen voorzieningen worden geplaatst en bijvoorbeeld de doorgang van looproutes verkleinen en/of zorgen voor een rommelig straatbeeld.’’

De nieuwe regels, die worden opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (apv), geven toezichthouders de bevoegdheid om fietseigenaren aan te spreken op hun parkeergedrag. Als niet duidelijk is wie de eigenaar is, wordt de eigenaar gewaarschuwd door middel van een label of sticker die aan de fiets wordt bevestigd. In bijzondere situaties kunnen toezichthouders een fiets meteen verwijderen. De fiets wordt dan opgeslagen en voor een bepaalde periode bewaard. Als het voertuig niet in die periode wordt opgehaald, kan de gemeente het verkopen, weggeven of vernietigen.

Wanneer een fiets precies overlast of hinder veroorzaakt, een rommelig beeld geeft of het uitzicht belemmert, wordt door de gemeente niet nauwkeurig omschreven. Dat is afhankelijk van het oordeel van een toezichthouder.

Purmerend kent in de apv tot nu toe alleen regels voor het verwijderen van fietswrakken en bepalingen om overlast van fietsen op bijvoorbeeld markten en kermisterreinen tegen te gaan. In de nieuwe apv wordt een wat ruimere regel opgenomen waardoor het college plaatsen en tijdstippen kan aanwijzen en vaststellen waarop ergens geen fietsen mogen staan.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.