Huis uit na overlijden

Ed Brouwer

Het is een bekend probleem: na het overlijden van de laatste ouder kan de nog thuiswonende zoon of dochter niet automatisch het huurcontract voortzetten. Tenzij iemand op tijd heeft kunnen regelen officieel medehuurder te zijn.

Rene Linting die vier jaar terug zijn eigen huurhuis verliet om weer in te trekken bij zijn moeder die het moeilijk had, zit na haar overlijden in een lastig parket. Met het halfjaar respijt dat daarvoor geldt, moet hij per 1 juli uit het huis. Zijn eerdere verzoek om medehuurder te worden was afgewezen. Valt er nog iets te redden?

Onze advocaat mr. Mick Veldhuijsen heeft er een hard hoofd in. Rechters zijn daar helemaal niet soepel in. In elk geval zou moeten blijken dat Linting de intentie had om duurzaam met zijn moeder het huishouden te delen. Hij zegt van ja, maar heeft de schijn tegen. Volgens verhuurder Wooncompagnie had hij zich inmiddels voor een ander huis ingeschreven. Dat doe je niet als je bij je moeder wilt blijven wonen. Bovendien was hij ook om financiële redenen weer thuis gaan wonen. Omdat soortgelijke verzoeken in andere gevallen consequent werden afgewezen, kan en wil Wooncompagnie nu geen uitzondering maken.

Toch willen ze meneer Linting niet onder een brug zien slapen. Hij krijgt twee andere leuke woninkjes aangeboden, maar beide wijst hij van de hand - de ene ongunstig veraf gelegen de ander in een complex met ouderen. Toch adviseren we hem met klem een van de twee te accepteren en het niet op een uitzetting te laten aankomen. Wooncompagnie wil hem helpen uit compassie, niet omdat ze een plicht hebben. Die goodwill moet hij niet verspelen. Gelukkig is hij zo verstandig om het aanbod met beide handen aan te nemen. Woonverbetering kan later misschien alsnog.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.