Velsens slachtoffer van witte pater Sep krijgt geld

Bart Vuijk
Velsen-Noord

Marya Dekker uit Velsen-Noord krijgt waarschijnlijk voor het einde van dit jaar een aanzienlijk bedrag op haar rekening gestort. Het is een vergoeding van de katholieke kerk, voor langdurig seksueel misbruik door pater Lambertus Sep van de Heilige Jozefkerk in Beverwijk.

Marya Dekker moest dat misbruik in 1980-1981 op negenjarige leeftijd langdurig ondergaan. De ’witte pater’ ging met het gezin van Marya tweemaal op vakantie naar het buitenland. Het gezin bestond uit de alleenstaande moeder van Marya en haar twee dochters. Marya moest met de pater in één bed. De pedofiele pater leefde zich wekenlang elke nacht uit op het meisje en stak zijn vingers in haar vagina terwijl hij masturbeerde.

Marya Dekker heeft de pater destijds aangeklaagd, toen ze net volwassen was. Pater Sep werd door de Haarlemse politierechter veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van duizend gulden. Hij bleef echter gewoon in functie.

Dekker heeft daarna nooit een normaal leven kunnen leiden. Ze heeft moeite met seksuele relaties en ondanks een kinderwens, heeft ze nooit aan kinderen durven beginnen. Ze zorgt nu voor heel veel zwerfkatten en verwijt de rooms-katholieke kerk dat onder diens vleugels het misbruik werd getolereerd.

Het bisdom heeft tegenover deze krant verklaard dat er over de misbruikzaak niets bekend was. Marya Dekker vindt dat ongeloofwaardig. Deze krant heeft de nog levende pater Sep opgespoord en hij erkende het misbruik van Marya Dekker, maar niet van anderen. Die uitspraak in de krant leidde tot tientallen reacties van mensen die zelf door de pater waren misbruikt, of ervan wisten. Al eerder had hij zich in Zwaag misdragen.

Marya Dekker heeft inmiddels van de overste van de orde van Sep schriftelijke excuses gekregen, wat zij erg belangrijk vindt voor de verwerking van haar verdriet. De commissie die seksueel misbruik in de kerk onderzoekt, heeft volgens Dekker verklaard dat zij in de zwaarst getroffen categorie valt, wat goed moet zijn voor een schadevergoeding van 25.000 tot 100.000 euro. Van het bisdom Haarlem heeft Dekker geen excuses ontvangen. Een aangevraagd gesprek werd op het laatste moment afgezegd. Ze is hier zeer ontdaan over.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.