Purmerend: 'Regeling Meerdoen volgend jaar beter'

Jacco van Oostveen
purmerend

De werkwijze van de regeling Meerdoen voor minima in Purmerend wordt volgend jaar verbeterd. Het college belooft dat in een brief aan raadslid Petra de Boer (Stadspartij). Dit jaar zaten mensen die een aanvraag deden bij Meerdoen, bijvoorbeeld om het lidmaatschap van een sportclub terug te krijgen, onnodig lang in onzekerheid.

De regeling Meerdoen werd in het leven geroepen om sociaal isolement van minima tegen te gaan. Mensen met een laag inkomen krijgen maximaal honderd euro vergoed voor bijvoorbeeld het lidmaatmaatschap van een vereniging. Hun minderjarige kinderen komen in aanmerking voor een vergoeding tot 350 euro. Dit jaar ging het echter mis met de Meerdoen-regeling, schreef raadslid De Boer enkele weken geleden aan het college. Rechthebbenden kregen hun aanvraagformulieren pas in juni, en in sommige gevallen duurde het tot oktober voordat het door de minima voorgeschoten bedrag vergoed was. ,,Waardoor de krapte binnen dergelijke gezinnen nog groter is geworden’’, aldus De Boer. Daarbij kwam nog de onzekerheid of de gemaakte kosten daadwerkelijk vergoed zouden worden via de regeling.

Het college erkent dat de rechthebbenden dit jaar te lang in onzekerheid hebben gezeten. Dat werd veroorzaakt door de invoering van de Participatiewet, zeggen burgemeester en wethouders. De regeling nam daardoor veel meer werk met zich mee, zoals controles op kostendelers. De afgelopen weken heeft de gemeente overleg gevoerd met Meerdoen om de nadelige gevolgen te beperken. ,,We zijn van mening dat het in 2016 beter zal moeten gaan.’’

Zo wil het college ervoor zorgen dat mensen volgend jaar al vanaf februari hun declaraties kunnen indienen. ,,Om dit mogelijk te maken worden op dit moment een aantal wijzigingen doorgevoerd.’’

Daarnaast wil het college ervoor zorgen dat de Meerdoen-regeling bekender wordt. Petra de Boer suggereerde het benaderen van scholen.

Informatievoorziening vindt momenteel vooral plaats via de lokale media en de gemeentelijke website. ,,Er gaat nu nog geen speciale actie uit naar de basisscholen. Wij zullen hierop actie ondernemen in 2016’’, zijn B en W van plan.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.