Daling werkloosheid

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33.000 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee namen zij tweederde van de totale afname van de werkloosheid in deze periode voor hun rekening.

Het aantal werkloze lager opgeleiden bedroeg in het eerste kwartaal van 2011 bijna 140.000. Dit is een aanzienlijke daling van 33.000 ten opzichte van een jaar eerder.

Het werkloosheidspercentage lag onder laagopgeleiden in het eerste kwartaal van 2011 op 7,7 procent. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 9,9 procent. Bij hoogopgeleiden bleef het werkloosheidspercentage in deze periode onveranderd op 3,9 procent.

Het grootste deel van de afname van het aantal laagopgeleide werklozen komt voor rekening van mannen. Hun aantal nam in een jaar tijd met 22.000 af. Het aantal werkloze vrouwen met een lage opleiding daalde met 10.000. Maar het aantal laagopgeleide vrouwen in de werkzame beroepsbevolking steeg met 58.000. Er zijn daarmee veel laagopgeleide vrouwen aan het werk gegaan die voorheen niet tot de werkloze beroepsbevolking hoorden. Het aantal mannen in de werkzame beroepsbevolking nam met 25.000 toe.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.