’Welwonen speelt geen spel’

Paul Gutter
Enkhuizen

Woonwelzijnscorporatie Welwonen in Enkhuizen schrijft ruim zevenhonderd huishoudens in Plan-Noord deze week persoonlijk aan over de bodemvervuiling in hun wijk. Ook bewoners van niet-vervuilde percelen krijgen een brief.

Uit een artikel in deze krant bleek vorige week dat veel inwoners onwetend zijn van de vervuiling met zware metalen en PAK’s (verbrandingsresten). Deze kwamen in de bodem terecht bij de bouw van Plan-Noord in de jaren vijftig, toen de bouwgrond is opgehoogd met huisvuil.

In de jaren negentig kwam de vervuiling aan het licht na bodemonderzoek van de provincie Noord-Holland. Bewoners van 89 verontreinigde percelen kregen in december 1996 van de provincie een brief dat zij beter geen moestuin konden aanleggen. Groente en fruit uit eigen tuin eten, kan verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Met Welwonen (toen nog Woningbouwvereniging Enkhuizen, red.) sprak de provincie destijds af dat de corporatie nieuwe huurders hierover moest informeren. Die afspraak is niet nagekomen, maar niet expres. ,,We zijn teleurgesteld in de kop van het artikel, waarin een bewoner zegt dat Welwonen een gevaarlijk spelletje met huurders speelt’’, zegt Welwonen-woordvoerster Anita Muskee.

,,Ik snap best dat mensen teleurgesteld zijn of zich niet serieus genomen voelen, maar wij spelen geen spel. Welwonen is niet bewust uit op misleiding van haar huurders. Daar schieten we niks mee op, want dit kost ons nu een hoop werk. We hebben een fout gemaakt die we nu met man en macht herstellen door alle huurders per brief te informeren.’’

Grondwater

Volgens Welwonen gaat het in totaal om 286 adressen waarvan (of waarbij) de grond vervuild is. Dit aantal is inclusief flat- en duplexwoningen die geen eigen tuin hebben. Van 419 huuradressen in Plan-Noord is de grond niet vervuild. Welwonen gaat daarbij uit van de situatie in 1996. Niet uit te sluiten valt dat de vervuiling door het grondwater inmiddels breder verspreid is, maar hierover zijn geen actuele gegevens.

Sinds 1996 zijn 113 nieuwe huurders niet op de hoogte gebracht van de vervuilde grond. De overige 173 huurders woonden hier destijds al.

Toekomstige huurders worden persoonlijk door de woonconsulenten van Welwonen op de hoogte gesteld. Ook wordt de verontreiniging vermeld in een schriftelijke bijlage bij het huurcontract. Bewoners die na 1996 een huurwoning van Welwonen in Plan-Noord hebben gekocht, zijn op dat moment geïnformeerd door de makelaars die optraden namens de corporatie. Welwonen publiceert vandaag een kaartje van Plan-Noord op haar website (www.welwonen.nu) waarop het vervuilde gebied globaal staat aangegeven.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.