Raad Stede Broec wil onderzoek naar buitensport

Tanja Koopen
Bovenkarspel

Het college van Stede Broec gaat onderzoeken of er behoefte is aan het plaatsen van buitensportvoorzieningen op meerdere locaties in de gemeente.

Die opdracht gaf de gemeenteraad donderdagavond mee in de discussie over de kadernota. Bij de behandeling van de begroting, later dit jaar, moet duidelijk zijn hoeveel dit kost, maar ook wat sportverenigingen ervan vinden. Een motie van het CDA met die strekking werd unaniem gesteund. De fractie heeft zich al eerder hard gemaakt voor deze voorzieningen, omdat buiten sporten steeds populairder wordt en er landelijk subsidiemogelijkheden zijn.

Ledverlichting

Ook de CDA-motie om de vervanging van straatverlichting door led na drie jaar te evalueren kreeg steun. De fractie wil een budget beschikbaar houden voor ledverlichting, maar als er een andere duurzame vorm van verlichting komt, moet daar naar worden gekeken. Voor sommige fracties een voor de hand liggende suggestie, maar toch was er unaniem steun.

In ’pitches’ op de kadernota namen alle fracties vast een voorschot op de komende begroting. Dat varieerde van kritiek op gebrek aan nieuw beleid (ODS) en het niet uitvoeren van beloofde voorzieningen in het waterplan (OP) tot gezamenlijke bezorgdheid over het Stede Broecer jeugdplan en de SED-organisatie (alle fracties), maar ook een algeheel pleidooi voor duurzaamheid.

Raadhuislaan

Heikel punt bleek de noodzakelijke vervanging van het wegdek van de Raadhuislaan, waar het college vanaf volgend jaar flink geld in wil steken, ook met het oog op de komst van nieuwe wijk Waterweide. Een motie van het CDA om dit budget maar te schrappen gezien de vele onduidelijkheden, werd na ampel beraad aangehouden. Wel moest wethouder Ton Schuitemaker met de hand op zijn hart beloven bij de raad terug te komen alvorens tot vervanging over te gaan.

Ook over het al dan niet onderzoeken van de noodzaak van verbreding van de duiker in de Traanbok werd gemord. Uiteindelijk steunde de raad toch een motie van het CDA om dit mee te nemen bij de ontsluiting van de wijk Waterweide en het doorvaarbaar maken van Plan Zuid. Een pleidooi van OP voor directe uitvoering haalde het niet.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen