Drie afvalbakken voor de deur in gemeente Schagen

Liset Epskamp
Schagen

Huishoudens in gemeente Schagen krijgen vanaf begin volgend jaar drie rolcontantainres voor de deur. Een grijze bak voor restafval (uitgezonderd woonkernen met verzamelcontainers), een oranje bak voor plastic en drankenkartons en een groene voor groeten, fruit- en tuinafval.

Het oud papier zal een keer in de maand los worden ingezameld door verenigingen. Met uitzondering van woonwijk Waldervaart, daar blijven de blauwe rolcontainers in gebruik. ,,We gaan samen met voorzitters van verschillende verenigingen kijken bij gemeenten waar HVC oud papier inzamelt, maar waar het geld wel naar de vereniging vloeit’’, vertelt wethouder Sigge van der Veek. ,,Dat moet op termijn ook in Schagen kunnen. Maar verenigingen geven nu heel stellig aan: ’deze inzameling is belangrijk voor ons’. ’’

Voorlopig haalt HVC dus alleen papier op in de Waldervaart en is de rest direct voor de verenigingen. De grijze en de oranje bak worden straks eens in de vier weken geleegd. De groene om de veertien dagen.

Het nieuwe afvalbeleid is opgemaakt aan de hand van het inwonerspanel waar 437 inwoners aan deelnamen. ,,Daarnaast hebben we van het Rijk ook doelstellingen gekregen, voor het voldoende scheiden van afval, die we moeten behalen’’, ligt Van der Veek toe. ,,In september komt het voorstel nog bij de raad te liggen en dan hopen we in het najaar met de voorbereidingen voor het nieuwe beleid te starten.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.