Wethouder wil geen onderzoek Hoornse muziekschool

Cees Beemster
Hoorn

Wethouder Judith de Jong (PvdA) vindt het niet nodig een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de situatie waarin de Hoornse muziekschool is terechtgekomen. Dit antwoordt zij op vragen van de Fractie Tonnaer en de VVD.

Muziekschool Gerard Boedijn boekte in 2014 een verlies van 40.000 euro. Over 2015 bedroeg het verlies van 17.749 euro, laat De Jong weten. Vanwege de slechte cijfers heeft het schoolbestuur directeur Joop Brakenhoff onder financiële curatele gesteld. Het personeel heeft het vertrouwen in hem opgezegd.

De Jong spreekt in haar reactie op vragen van de raadsleden Roger Tonnaer en Chris de Meij tegen dat de gemeente het volledige subsidiebedrag voor 2016 al heeft overgemaakt om de problemen op te lossen. ´De muziekschool wordt ondersteund door bedragen nu alvast te betalen die normaal bij de subsidievaststelling 2015 en 2016 zouden worden verrekend´, aldus De Jong.

Verder volgt het college nauwgezet de reorganisatie van de school. Voor een onafhankelijk onderzoek ziet De Jong geen aanleiding. ´Het college is er van overtuigd voor dit moment passende maatregelen te hebben genomen en ziet geen aanleiding om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.´ Het door Tonnaer en De Meij genoemde achterstallig onderhoud aan het pand aan de Noorderstraat valt volgens De Jong mee. ’Voor grote investeringen - met name het schilderwerk - was echter tijdelijk geen ruimte. Er is onlangs opdracht gegeven voor een urgente reparatie van een lekkage in het dak. Verder is het gebouw in goede staat, aldus het bestuur.’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen