Kan luchtfoto in NHD kwaad voor Reactor?

Redacteur Alkmaar
petten

Wat vindt u van het risico van een luchtfoto van het terrein in het NHD in de Zomertoerrubriek?

Dit is een van de vragen die lezers stellen aan in het nucleaire bedrijf NRG te Petten. De luchtfoto stond zaterdag 4 augustus in het NHD. Op een oproep van de Zomertoerredactie van het NHD zijn veel vragen over het nucleaire en onderzoekscomplex in de Pettemerduinen ingediend.

NRG beantwoordt deze vragen op dinsdag 21 augustus tjidens het bezoek van de Zomertoer aan de Reactor. Bijna 200 Zomertoerders worden ontvangen op het terrein. De aanmelding voor het bezoek is verstreken.

Hier alle andere vragen.

Wat kost de nieuwe Hoge Flux Reactor?Wie gaan dat financieren?Wat zijn de opbrengsten de nieuwe Hoge Flux Reactor?Wat is de planning van de nieuwe Hoge Flux Reactor?

Welk percentage van de omzet is voor rekening van medicijnenproductie?Wat vindt u van het alternatief voor medicijnenproductie, zoals in elk ziekenhuis met nucleaire geneeskunde een deeltjesversneller?Wat levert uw bedrijf nog meer?

Hoeveel fte's heeft uw bedrijf?Welk percentage van het personeel woont in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal?Wat is het grootste risico?Wat gebeurt er als het terrein overstroomt?

Hoe beperkt u het risico dat er ongewenste personen op uw terrein komen, bijvoorbeeld vanaf het fietspad door de duinen?Hoeveel nucleair afval produceert u per jaar?

Wat gebeurt er met het nucleair afval? Produceert Petten naast nucleaire isotopen ook energie? En als ze energie produceren, wat is dan het verschil tussen een normale reactor en de Hoge Flux Reactor? Is het ook een veredelde waterkoker met splijtstaven en francisturbine met dynamo of is het een ander proces?

Wat zijn de voordelen van nucleaire energie versus de waterstofeconomie of zonnecellen of windmolens? Kan de toekomstige waterstofeconomie dezelfde rendementen halen als nucleaire energie?

Een vraag over de nucleaire stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt. Is deze methode per persoon eenmalig toe te passen in verband met teveel verkeerde stoffen binnenkrijgen of kan dat zo vaak als nodig is?

Is het waar dat er ruim 1700 buizen met per buis drie vaten kernafval in de duinen liggen?

Wat zijn dan het gevaar en risico voor de volksgezondheid?

Wat zijn de risico's als het afval niet wordt verwijderd als de nieuwe reactor niet door gaat?

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.