Pionierende bollenkwekers uit regio met nieuwe coöperatie op weg naar minder chemische middelen

Ed Dekker
Den Helder

Negen bloembollenkwekers uit de regio vormen de nieuwe coöperatie NLG Holland, Natural Living and Growth Holland. Deze pioniers verenigen zich om strengere regels voor chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest vóór te zijn. Voorzitter is Rob Tamis uit Den Helder.

NLG Holland pakt zijn voortrekkersrol breed aan. De aangesloten kwekers hopen dit eerste jaar twintig procent van hun oogst gezamenlijk te verkopen aan gemeenten in binnen- en buitenland voor aankleding van stadsparken. Tegen een prijs van twintig procent hoger dan voor gangbaar geteelde bollen.

,,Een eerlijke prijs voor eerlijke bollen. Via gemeenten willen wij de consument wijzen op het belang van een gezond bodemleven voor sterke en weerbare planten”, legt oud-kweker Tamis uit.

Kentering

De coöperatie duidt op een kentering in de bollensector. Een groeiende groep kwekers in en buiten het Noordelijk Zandgebied zet stappen om het milieu meer te ontzien. ,,Om beter te kunnen inspelen op regel- en wetgeving die steeds verder zal worden aangescherpt. Niet afwachten, maar zelf vernieuwingen ontdekken”, aldus Tamis. ,,Twee stappen vooruit, één achteruit. Lastig, maar dan kom je wel verder.”

Regionale voorlopers vormden eerder praktijknetwerk ’Natuurlijk leven, natuurlijk telen’. Als coöperatie biedt de samenwerking meer mogelijkheden. ,,Met het netwerk waren we op de goede weg. In vier jaar tijd vijftig tot zeventig procent minder gebruik van chemische middelen en kunstmest. Het is zaak door te pakken, iets op gang te brengen.”

NLG Holland geeft in ’t Zand workshops. Deze maand zijn er drie, onder meer over bollenteelt zonder te ploegen. Proeftuin Zwaagdijk begeleidt experimenten op bedrijven. ,,Wij willen kennis opbouwen en ervaringen uitwisselen over zo ecologisch en duurzaam mogelijke teelt van bloembollen. Nu nog op eigen kracht, zonder subsidie.”

Verdubbeling

De branche volgt het pionierswerk nauwlettend. Het aantal deelnemers van de coöperatie zal zich dit jaar verdubbelen, verwacht Tamis. Er hebben zich daarnaast al dertig bedrijven als ‘belangstellend’ gemeld. Over twee weken gaat de website www.nlgholland.nl online. Maandelijks wordt een uitgebreide nieuwsbrief samengesteld.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.