Druk op melden schoolverzuim verhoogd

Druk op melden schoolverzuim verhoogd. Foto: archieffoto HDC Media © ANP/Koen Suyk

Redacteur West-Friesland
HOORN

Het aantal mbo’ers dat in contact is gekomen met leerplichtambtenaren is het afgelopen schooljaar met twintig procent gestegen. Dit is echter geen zorgelijke ontwikkeling, want de verhoging is het gevolg van een betere administratie.

Gemeente Hoorn, dat onderdak biedt aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, geeft aan dat schoolverzuim nauwkeuriger wordt geregistreerd. De communicatie tussen de beide ROC’s, het Horizon College en het Clusius College, is verbeterd, terwijl de druk op docenten om verzuim te signaleren en te melden is verhoogd. Verder is er nu een experiment op de beide colleges gaande is om het spijbelen van leerlingen in de kiem te smoren.Leerplichtambtenaren hebben die informatie over verzuim nodig om te bepalen voor wie zij in actie moeten komen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen