‘Overheid moet duurzaam inkopen’

Overheden zetten nog weinig stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam Inkopen, gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, stagneert de uitwerking in de praktijk.

In een brief aan staatssecretaris Atsma roepen de opstellers dan ook op de aanpak te versterken met een aantal concrete maatregelen.

Het Advies Duurzaam Inkopen van 23 juni vorig jaar bevat aanbevelingen om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid fundamenteel te vernieuwen. Kern van de vernieuwing was niet langer via gedetailleerde technische eisen in te kopen, maar ondernemers uit te dagen zelf met voorstellen te komen om aan de duurzaamheidsambities van de overheid te voldoen. Bedrijven worden dan actief betrokken bij het inkoopbeleid van de overheid.

Zowel de regering als de Tweede Kamer hebben het advies omarmd, maar in de praktijk neemt de nieuwe aanpak nog geen grote vlucht. Veel overheden lijken het niet te kennen of nog steeds te denken dat duurzaam inkopen duurder is. Of de noodzakelijke kennis en deskundigheid om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven dat duurzaam inkopen na 2014 ‘op eigen benen kan staan’, niet gehaald.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.