Wereld van Windmolens ’komt er nu echt’

André Drost (links) en Martin Schaap bij de maquette van de Wereld van Windmolens

André Drost (links) en Martin Schaap bij de maquette van de Wereld van Windmolens© Foto Wim Egas

Ronald Massaut
Koog a/d Zaan

Al valt de startsubsidie van de gemeente Zaanstad voor de Wereld van Windmolens beduidend lager uit dan begroot, bij de Vereniging Zaansche Molen zijn ze ’blij met de steun’. „We kunnen beginnen en daar gaat het nu om.” ’Beginnen’ betekent nog niet meteen bouwen. Eerst moeten alle noodzakelijke vergunningen voor het nieuwe molenmuseum op de Zaanse Schans gereedkomen. De eerste paal gaat op z’n vroegst eind 2018 de grond in, zo is de verwachting.

De Vereniging Zaansche Molen wil het bestaande Molenmuseum verhuizen naar de Zaanse Schans en opwaarderen tot een interactieve en multimediale Wereld van Windmolens, precies tussen de eigen windmolens. Daarvoor moet het pand van het oude Molenmuseum in Koog aan de Zaan worden verkocht. De eerder begrootte opbrengst van 1 miljoen euro is essentieel voor de geplande verhuizing.

Echter, ook na verkoop resteert een gapend gat tussen fondsen en bouwkosten. Vooral nu de gemeente niet de verwachtte 1 miljoen op tafel legt maar ’slechts’ 250.000 euro, terwijl de jaarlijkse exploitatiesubsidie van 150.000 euro ook al is gestopt. Hoe kan de vereniging toch denken aan bouwen? Voorzitter André Drost en vicevoorzitter Martin Schaap zijn optimistisch. „Nu de gemeente zich achter de plannen heeft geschaard kunnen we andere instanties benaderen. Eerste vraag die altijd wordt gesteld is namelijk: ’wat doet de eigen gemeente’? Die steunt het plan en stelt een startsubsidie beschikbaar. Hoeveel is even minder belangrijk. Ook de toezegging dat we het hele verkoopbedrag van het museumpand mogen besteden aan de nieuwbouw is van cruciaal belang.”

De plannen van de molenvereniging lopen nu anderhalf jaar achter op schema. Gevolg is dat ook de eerder geraamde bouwkosten zijn gestegen van 3,3 miljoen in crisistijd naar inmiddels 4 miljoen euro nu. Hoe doe je dat met minder startsubsidie en daarnaast de hoge jaarlijkse vaste kosten van 450.000 euro voor onderhoud van de molens? „Het onderhoud van de molens komt uit entreegelden en dergelijke. Die kosten zijn gedekt. Er is nog een gat te overbruggen van ruim 2,5 miljoen. Met de toezeggingen van nu kunnen wij de nieuwe museumgebouwen neerzetten en van start gaan. Desnoods gefaseerd van start gaan. Er gaat veel geld zitten in zogenoemde niet bouwgerelateerde kosten, zoals bijvoorbeeld inrichting en klimaatbeheersing. Dat kun je eventueel gefaseerd doen. Intussen gaan wij op zoek naar financiers en subsidies. Dan kunnen we ook gericht projecten aanbieden om te sponsoren of te subsidiëren. Dat is toch de trend.”

De Wereld van Windmolens is gepland op het stukje binnendijks land tussen molens De Huisman en de Gekroonde Poelenburg. De laatste - niet open voor het publiek - wordt in de geactualiseerde plannen als buitenterrein gekoppeld aan het nieuwe museum. Het museum zelf wordt opgebouwd als een molenwerkplaats naar het voorbeeld van de gebr. Gorter aan het Zuideinde in Wormerveer anno 1850 met een apart bezoekerscentrum, een filmzaal en dergelijke. De vereniging verwacht aanzienlijk meer bezoekers en meer entreegelden dan in het huidige museum in Oud-Koog, dat fysiek los van de Schans staat en hopeloos uit de richting ligt van de bezoekersstromen. De verwachte opening is nu opgeschoven naar 2019.

Voor de fondsenwerving kijken Drost en Schaap in eerste aanleg naar de provincie, de Vriendenloterij en de grote nationale fondsen, maar ook naar de Zaanstreek, burgers en het bedrijfsleven. „Die molens zijn ons erfgoed. Hier is alles mee begonnen. De Wereld van Windmolens vertelt het verhaal van de Zaanse molens. Dat wil je toch steunen.”

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.