Honden in de dorpen van Texel aan de lijn

Nico Volkerts

De sluitingstijdenregeling voor de horeca is vereenvoudigd. Voor terrassen geldt vanaf afgelopen weekeinde een sluitingstijd van twee uur ’s nachts, het hele bedrijf moet om drie uur dicht. Dan moeten ook alle bezoekers het pand hebben verlaten. Uitzondering is de nacht van zaterdag op zondag, dan wordt vier uur aangehouden.

Dat staat in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die op 15 juli is ingegaan. Het gebruik van alcoholhoudende dranken op straat en andere openbare plaatsen is verboden in de dorpskern van Den Burg, de bebouwde kommen van De Koog, De Cocksdorp, Oudeschild inclusief de haven, het gebied rondom de OSG, de sporthal en het bos- en duingebied ten westen van De Koog. Voor andere gebieden geldt het verbod niet meer.

Honden

Een andere belangrijke aanpassing is dat alle honden binnen de bebouwde kom van alle dorpen moeten zijn aangelijnd. Ook buiten de bebouwde kom moeten honden op verschillende plekken zijn aangelijnd. Zo geldt het aanlijngebod ook op de bewaakte stranden en natuurgebieden. Het aanlijngebod is in sommige natuurgebieden voor een deel van het jaar van kracht.

Nieuw in de APV is ook het verbod om zelf wegbermen te maaien zonder toestemming van de gemeente. Ook het storten en laten liggen van zogeheten slootruigte en bagger op wegbermen is niet toegestaan.

Het verbod om in de open lucht vuur te stoken blijft bestaan. Kaarsen, fakkels, barbecueën en dergelijke zijn wel toegestaan. Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven (als geen afvalstoffen worden verbrand) zijn ook toegestaan, maar niet op het strand.

Vergunning

Wie een vergunning of ontheffing wil op deze verordening, moet deze tijdig, minimaal drie weken van tevoren, aanvragen. Voor evenementen gelden langere termijnen. Te laat aanvragen kan een reden zijn om de vergunning of ontheffing te weigeren.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op www.texel.nl onder ’laatste nieuws’. Zoek voor de volledige regeling op APV.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.