Hoorn: Samen letten op brandgevaar bij kwetsbaren

Eric Molenaar
Hoorn

Om brand bij ouderen te voorkomen kunnen familie, mensen in de omgeving en instanties veel betekenen. Alleen al door wat meer op ze te letten. Zijn er tekenen dat ze verward raken (huurachterstand, zich buitensluiten, vallen)? Zijn er brandgevaarlijke situaties in huis? Werken de rookmelders?

Bewustwording kan levens redden, was gisteren de conclusie van een bijeenkomst in Hoorn. Onder meer de gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties, de brandweer en de Veiligheidsregio waren vertegenwoordigd. Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn had het initiatief genomen, naar aanleiding van een artikel in deze krant: ’Vaker brand bij kwetsbaren’. Hij wees er op dat er steeds meer ouderen komen, die ook nog eens langer zelfstandig blijven wonen. Juist in die groep vallen slachtoffers, omdat ze zich niet goed zelf kunnen redden en hun woning vaak minder adequaat beveiligd is. De meest voorkomende brandoorzaken hebben te maken met ’roken en koken’. Nieuwenburg: ,,Niet voor niets haalt Intermaris als een woning vrijkomt het gas er uit, om plaats te maken voor elektrisch koken.’’

Afgesproken is een voorlichtingscampagne te beginnen. 1.Hoorn is beschikbaar voor ondersteuning. Ook zullen lessen die uit incidenten worden getrokken, breder worden gedeeld. Over een jaar komen de partijen weer bijeen om te bespreken wat al is bereikt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen