Teevens twee gezichten (commentaar)

DEN HELDER

Vertrouw nooit een politicus. Het klassieke vooroordeel jegens volksvertegenwoordigers is dinsdag opnieuw gevoed.

De rijksinrichting voor jongeren Doggershoek in Den Helder gaat dicht. Volgens het ministerie van veiligheid zijn er te weinig criminele jongeren om alle voor hen bestemde cellen in Nederland te vullen. De capaciteit moet dus worden verminderd. En ja, Den Helder ligt toch wat afgelegen voor crimineeltjes.

Wie is staatssecretaris op dat ministerie? VVD'er Fred Teeven. Dezelfde Fred Teeven die als Tweede Kamerlid recent nog tijdens een werkbezoek aan Den Helder sluiting van de hand wees als zijnde onnodig. Volgens Teeven waren er genoeg jeugdige criminelen om de cellen te vullen.

Hij sprak naar eigen zeggen op persoonlijke titel. Natuurlijk, maar ook Kamerleden worden geacht te weten waarover ze het hebben. Zeker Fred Teeven, oud-officier van justitie. Dus resteren nu twee mogelijke conclusies: er zijn niet genoeg criminele jongeren en het Kamerlid Teeven kletste uit zijn nek óf er zijn wel genoeg criminele jongeren en de staatssecretaris Teeven geeft toe aan andere belangen.

Andere belangen in elk geval dan die van de driehonderd werknemers, die nu vanuit de Noordkop her en der door het land moeten reizen en op den duur ongetwijfeld zullen verhuizen. Andere belangen dan die van een stad die knokt voor werkgelegenheid en tegen verpaupering. Een stad die daarom ongelooflijk blij was met de opening van de jeugdinrichting in 2002. Andere belangen dan kapitaalvernietiging door sluiting van het slechts acht jaar oude complex.

Natuurlijk moet een ministerie zorgvuldig en weloverwogen beslissingen nemen. Maar uitgerekend Fred Teeven wist na zijn recente werkbezoek aan De Doggershoek wat er voor Den Helder op het spel stond. Het had hem gesierd als hij dan op zijn minst persoonlijk was komen uitleggen waarom staatssecretaris Teeven andere conclusies trekt dan Tweede Kamerlid Teeven.

RONALD DEN BOER

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.