Werkzoeker overgeleverd aan recruiters

Foto: AP/Matt Rourke

Ed Brouwer

Wordt het onderhand niet tijd dat de overheid zich gaat bemoeien met de manier waarop het bedrijfsleven omgaat met sollicitanten?Wie werk zoekt, krijgt tegenwoordig doorgaans te maken met recruiters en die gaan niet altijd even fatsoenlijk met sollicitanten om.

Althans, dat is de treurige ervaring met honderden sollicitaties van Hilversummers Anna en Rob Noteboom. Het echtpaar had tot 2010 een interieurbedrijf dat helaas niet crisisbestendig bleek. Na de noodgedwongen sluiting probeert Rob zo goed en kwaad als dat gaat als zzp’er in woningadvisering de kost te verdienen. Hij reageert veel op vacatures in de hoop op een vaste baan. Maar hij is 54, geen gemakkelijke leeftijd. Anna heeft aan het vinden van werk al jaren vrijwel een dagtaak. Een heel frustrerende. Daarvan getuigen twee volle mappen met afgewezen sollicitaties. Honderden. Met haar 61 jaar wil niemand haar hebben en voor leuke banen die ze misschien wél kan krijgen, moet ze eerst dure opleidingen volgen. Een knelpunt. Het is haar karakter niet om bij de pakken neer te zitten - ze is veel te ondernemend - maar de frustratie is groot.

Frustratie

Frustratie over het complete doolhof van elkaar overlappende vacaturesites waarin werkzoekenden belanden als ze vacatures zoeken. Frustratie dat vacatures opgeleukt blijken om maar zo veel mogelijk respons te krijgen. Frustratie om vacatures die allang vergeven zijn waarbij recruiters het vertikken die te verwijderen. Frustratie over de onbeleefde houding als je contact probeert te leggen. Frustratie over respectloze standaard afpoeiermails vol gejij en gejou die je terugkrijgt.

Oneerlijk

Als je als sollicitant al bericht krijgt. Vreselijk, vindt ze dat. Je solliciteert je een slag in de rondte, je hele hebben en houwen zet je in telkens weer unieke sollicitatiebrieven en dan komt er dikwijls niet eens een reactie. Wat doen die wervings- en selectiebureaus met al die persoonlijke informatie? ,,Het maakt me soms woedend", zegt zij, ,,ik vind het ook zo oneerlijk." Haar man Rob knikt. ,,Als je dan belt hoe het met een sollicitatie staat, krijg je als antwoord ’als u niks meer van ons hoort, gaat het niet door’. Zo wordt je afgewimpeld. Ik hoorde ook eens dat er al vijftig sollicitaties binnen waren, zodat ik eigenlijk niet hoefde te reageren. Lekker ontmoedigend. Vaak word ik door recruiters met weinig respect behandeld, ik ben een nummer."

Procedures

Zoals vroeger een personeelschef of een afdelingschef bellen voor nadere uitleg over een vacature, dat is er volgens hen nauwelijks meer bij tegenwoordig. Bedrijven laten het sollicitatieproces steeds vaker over aan recruiters. Doe je toch je best daar buitenom met personeelszaken van een bedrijf dat iemand zoekt te bellen, dan wordt dat beslist niet op prijs gesteld, ervaren zij. ,,Je wordt terugverwezen. Alles moet volgens afgesproken procedures. Recruiters hebben het alleenrecht gekregen en houden zichzelf in stand met vacatures die er vaak allang niet meer zijn", gelooft mevrouw Noteboom. ,,Het zijn de parasieten van de maatschappij", klinkt het eventjes grimmig.

Fatsoensregels

,,Je verdoet je tijd met vacatures die er helemaal niet meer zijn." En nog zo’n ergernis: ,,De overheid wil dat je tot je 67ste doorgaat, maar voor die groep is er al helemaal niks meer. Je bent na je vijftigste uitgerangeerd. Als je zoals ik 61 bent, word je afgeserveerd naar Mars. Ik weet dat bijvoorbeeld in Canada leeftijd niet besproken mag worden, dat is wettelijk bepaaald. Daar kijken ze niet naar je leeftijd, maar naar wie je bent. Heerlijk."

Overheidsbemoeienis, daar is het echtpaar Noteboom onderhand wel voorstander van. Regels opleggen hoe met vacatures en sollicitanten moet worden omgegaan en daar op toezien. Regels zijn er al wel, fatsoensregels opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagers (NVP), maar daar is niet iedereen lid van of leeft er misschien niet altijd naar. Van Rob en Anna Noteboom mag de vrijblijvend er met zo´n groot werkloosheidsprobleem wel vanaf. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen, vinden ze, en werkzoekenden de helpende hand bieden. Met op z´n minst regels voor het transparanter aanbieden van vacatures, opschonen van het bestand en verplicht inhoudelijk reageren op sollicitaties.

Groeiend aantal klachten van boze sollicitanten

Schrijnend, zo noemt Debby Wentink-Kolk de ervaring van Anna en Rob Noteboom. Zij is voorzitter van de codecommissie bij de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

De klachten van het echtpaar hoort zij ook intern in toenemende mate terug. Het is een bewijs, beaamt zij, dat de sollicitatiecode die sinds 2000 bestaat onvoldoende wordt nageleefd.

De NVP-klachtencommissie merkte vorig jaar ook een toename van klachten van boze sollicitanten. Volgens mevrouw Wentink is fatsoenlijk afhandelen van sollicitaties met de bestaande sollicitatiecode en technieken goed te doen.

Dat mensen toch vaak niks meer horen, en ook dat verouderde vacatures blijven circuleren, is meer een gedragskwestie. De vraag is of je dat oplost met de voorgenomen aanscherping van de sollicitatiecode die voor alle bedrijven en wervings- en selectiebureaus geldt. ,,Hoewel disciplinaire maatregelen mogelijk zijn, gaat het in de kern om bewustwording en goed werkgeverschap."

Of de overheid zich ermee moet bemoeien, vraagt zij zich af. ,,Ik geloof er niet in dit van bovenaf op te leggen, dit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid." In 1997 besloot de regering geen wetgeving te maken.

OPROEP

Bedrijven laten het invullen van vacatures vaak over aan recruiters, aan wervings- en selectiebureaus. Heeft u daar mee te maken (gehad) dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Maar ook willen we weten hoe bedrijven die nog wel zelf hun personeel zoeken met sollicitanten omgaan. Hoe wordt er op uw sollicitatie gereageerd?  Voelt u zicht serieus genomen? Krijgt u altijd een reactie op uw sollicitatie? Heeft het zin om informatie in te winnen, om langs te gaan? Krijgt u uitleg als u niet voor een baan in aanmerking komt? Krijgt u wel altijd bericht als u het niet bent geworden? Vindt u het aanbod van vacatures overzichtelijk en actueel? Hoeveel sollicitaties heeft u er al op zitten?

E-mail uw ervaring kort en bondig o.v.v. ’recruiters’ naar bijlageredactie@hollandmediacombinatie.nl

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.