Drie raadsleden weg bij lokale partij Liberaal Heemskerk (UPDATE)

Redacteur Kennemerland
heemskerk

De gemeenteraadsleden John Kolenbrander, Jan Boots en Aad Schoorl hebben met onmiddellijke ingang de fractie van de lokale partij Liberaal Heemskerk verlaten. Ze noemen zich nu Heemskerk Lokaal.

Dat betekent dat Liberaal Heemskerk nu nog een raadslid telt. Dat is Karel Rozemeijer die onlangs overstapte van de PvdA.

Solidair met het drietal zijn de steunfractieleden Freek Koster en Theo Breedijk. Zij hebben zch ook aangesloten bij het nieuwe Heemskerk Lokaal. De bedoeling is om de raadsperiode (tot 2014) onder die naam af te maken. Verder verklaren de vertrekkers te willen handelen naar het verkiezingsprogramma van Liberaal Heemskerk in 2010. Daar staan zij nog steeds achter.

Als reden voor de overstap geven zij op de onwerkbare situatie die ontstaan is tussen de fractie in de gemeenteraad en het bestuur van de lokale partij. ,,Na tweëenhalf jaar heeft het bestuur nog geen duidelijke politiek visie weten uit te dragen en evenmin is men in staat gebleken om de organisatie van de politieke vereniging waar te kunnen maken'', aldus het persbericht.

Het bestuur van Liberaal Heemskerk geeft een andere reden voor de breuk. De komst van nieuwe politiek sterke mensen bij de partij zou er voor gezorgd hebben dat de zittende raadsleden, op Rozemeijer na, weinig vertrouwen hebben dat zij een goede plek krijgen op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Zij wilden de kieslijst nu al vaststellen. De bestuur vindt dat te vroeg.

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen ontstond al een conflict tussen fractievoorzitter Kolenbrander en het bestuur. Kolenbrander had zich verkiesbaar gesteld voor de partij Nederland Lokaal. Tot afschuw van het bestuur.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.