Opvang statushouders in Waterland op schema

Van onze verslaggevers
Purmerend

De gemeenten Purmerend en Landsmeer lopen voorop met de huisvesting van statushouders in de regio Waterland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), en de gemeenten zelf.

Gemeenten in Nederland zijn verplicht om ieder jaar een bepaald aantal statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te huisvesten. Dat gebeurt op basis van de grootte van een gemeenten. In de regio Waterland wordt het grootste aantal statushouders door het COA toegewezen aan Purmerend.

Vorig jaar kreeg de marktstad de taak om 136 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak te bieden. Veelal in vrijgekomen huurwoningen, maar eind vorig jaar werden ongeveer twintig alleenstaande mannen tijdelijk ondergebracht in een leegstaande vleugel van het Jaap van Praaghuis. Die zullen later alsnog doorstromen naar een reguliere woning.

De taakstelling voor Purmerend voor de eerste helft van 2016 is 94. Er zijn in januari dit jaar negen statushouders gehuisvest, en 28 mensen die nog voor de taakstelling moeten worden aangemeld.

Landsmeer heeft zijn zaakjes nog beter op orde. De gemeente heeft per 31 december 2015 vier statushouders meer gehuisvest dan de taakstelling van 25. Beemster hield zich aan de taakstelling van het COA, en slaagde erin 16 statushouders woonruimte te geven.

Achterstand

De gemeenten Edam-Volendam en Waterland lopen achter. Edam-Volendam had in 2015 56 asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten huisvesten, maar heeft er slechts 36 onderdak geboden. Waterland had in 2015 26 van de 31 personen van de COA-taakstelling gehuisvest.

Door het toenemend aantal vluchtelingen gaan de taakstellingen voor de gemeenten dit jaar omhoog, vergeleken met 2015. De taakstelling voor Edam-Volendam in 2016 is 87. Waterland zal alleen al in de eerste zes maanden 21 mensen moeten huisvesten. Voor Landsmeer zijn dat er 13 en voor Beemster 11 personen. Met de huisvesting van een familie in februari hoeft Beemster tot juli nog 9 personen te huisvesten.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.