Moerbeek krijgt trafostation

Redacteur Schagen
Moerbeek

Gemeente Hollands Kroon gaat verder met de aanvraag van Tennet en Liander voor het bouwen van een omstreden transformatorstation tussen Moerbeek en Blokhuizen (locatie B2-2). Gistermiddag hebben burgemeester en wethouders ingestemd met de eerste fase van de vergunning; ontheffing van het bestemmingsplan.

Wethouder Lia Franken meldt dat voorafgaand aan het collegebesluit op alle bezwaren van omwonenden is ingegaan. ,,Niemand wil graag een trafostation in zijn achtertuin. Maar waar het om gaat is dat er zo min mogelijk mensen overlast ervaren. En dat is op de huidige plek, bekend als locatie B3-2.’’Het college heeft ook nog gekeken naar locatie vier (nabij De Weel) en locatie zes (bij Verlaat). ,,Op de huidige locatie wordt nu eenmaal minder overlast ervaren dan bij locatie vier omdat er minder omwonenden zijn en locatie zes is een natuurgebied waardoor daar bouwen nu eenmaal onmogelijk is.’’Voor nu wil Franken zo snel mogelijk in gesprek met de omwonenden over de landschappelijke inpasbaarheid van het trafostation. Op 28 november zal de gemeenteraad met zienswijzen komen over het besluit van het college. Tot die tijd ligt de aanvraag voor een ontheffing van het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. De tweede fase, het afgeven van de omgevingsvergunning, zal begin februari zijn. ,,Daarna kunnen omwonenden planschadeprocedures aanvragen bij Tennet en Liander’’, aldus wethouder Franken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.