Ondernemers mogen geen blikjes bier verkopen op Heemskerkse kermis

Guusje Tromp
Heemskerk

Anneke van der Bunt en haar man verkopen al jaren blikjes bier tijdens de Heemskerkse kermis. Dit doen ze vanuit hun eetcafé Sphinx aan de Maerten van Heemskerckstraat. De gemeente heeft het al die tijd gedoogd, maar staat het nu niet meer toe.

De reden? In het centrum van Heemskerk geldt tijdens de kermis een collectief terrasgebied waarbij het niet is toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen. Blikjes bier vallen ook daaronder. Gesprekken tussen de gemeente en het horeca-echtpaar leverden geen overeenstemming op. Daarom boog de bezwaarschriftencommissie zich woensdagavond over de kwestie.

De zaak lijkt simpel. Op basis van voortschrijdend inzicht heeft de gemeente in de loop der jaren de regels aangepast. Een ambtenaar van de gemeente legde gisteravond uit dat het niet de bedoeling is dat mensen met eigen bier rondlopen vanwege de risico’s.

,,In het collectief terrasgebied is er toezicht, erbuiten niet. De horeca kan de eigen huisregels laten gelden en optreden. Een blikje kan als wapen worden gebruikt. Het streven is een getapt bier uit een plastic beker.’’

Van der Bunt heeft daar problemen mee. Haar was verzekerd dat het collectief terrasgebied geen gevolgen voor Sphinx zou hebben, maar nu ziet zij zich genoodzaakt om te gaan tappen, wat volgens haar eigen berekeningen een kostenpost is van €5000. En dat het Sphinx verboden wordt, is volgens het echtpaar onrechtvaardig en niet te handhaven.

Een groot probleem is namelijk de aanwezigheid van enkele supermarkten binnen het collectief terrasgebied. De gemeente heeft brieven gestuurd met het verzoek om geen flesjes drank van glas te verkopen, maar verbieden kunnen zij het niet. En zij mogen wel blikjes bier verkopen. Maar ook andere blikjes, bijvoorbeeld frisdrank. Je kunt moeilijk klanten hun zojuist gekochte waren afpakken.

,,Als ik nu jong zou zijn, zou ik in de supermarkt plastic bekers en blikjes bier kopen. Het blikje uitschenken en dan met mijn beker rondlopen", vatte een commissielid het probleem samen. Volgens haar is het een ingewikkeld probleem. De winkels mogen wel blikjes bier verkopen, maar Sphinx niet. Bovendien zal de gemeente niet zelf handhaven in het collectief terrasgebied, maar de ondernemers huren mensen in.

De gemeenteambtenaar erkent het probleem, maar stelt dat er altijd grensgevallen zullen zijn bij het stellen van grenzen. Hij benadrukt dat het beleid is aangepast vanuit de drang om het feest veilig en beheersbaar te houden en de trend om alles op dezelfde wijze te regelen.

Of de commissie nog voor de kermis een uitspraak kan doen, was gisteravond nog niet duidelijk. Van der Bunt heeft daarom een tap geregeld. ,,Maar ik hoop volgend jaar weer blikjes te verkopen.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.