Parteon en Zaanstad willen krakers weg hebben uit bloedbank

Sanne den Adel
Zaandijk

De voormalige bloedbank aan de Willem Dreeslaan in Zaandijk is donderdag onderwerp van een rechtszitting. Het pand - dat sinds juni 2011 leegstaat - werd in april gekraakt en is sindsdien bewoond door vijf Italianen. Parteon en gemeente Zaanstad willen de krakers eruit hebben.

Het vervallen gebouw is vooralsnog eigendom van woningbouwvereniging Parteon, die het onlangs verkocht aan de gemeente Zaanstad. De koopakte is getekend maar de eigendomsoverdracht kan door de aanwezigheid van de krakers niet plaatsvinden. Tijdens de zitting moet worden bepaald of het kraken onwettig is en of actie kan worden ondernomen om de krakers te laten vertrekken.

Parteon zegt de krakers te hebben verzocht het pand te verlaten. Toen zij hier geen gehoor aan gaven, heeft de woningbouwvereniging aangifte gedaan. Daarmee is dit een zaak van het Openbaar Ministerie geworden. Zowel Parteon als de gemeente zijn vandaag bij de zitting aanwezig om indien nodig toelichting te geven.

Toekomstig eigenaar gemeente Zaanstad wil het pand snel na de overdracht laten slopen. Het plan is om de grond bouwrijp te maken voor de bouw van een tiental woningen, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling rond de Zaandijkerkerk. Omdat de provincie Noord-Holland een subsidie toekende voor deze gebiedsontwikkeling, is er enige haast bij.

De sloop staat in augustus op het programma. Na het bouwrijp maken, komt de grond op de markt. Hierbij kijkt de gemeente kritisch naar de bouwplannen van potentiële kopers en hoe deze in de omgeving passen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.