Evean: Van Petten weg om Welsaen

Hans van Petten.© Archieffoto

Joëlla Angenent
Zaandam

Evean topman Hans van Petten is onder andere vanwege zijn rol in het Welsaen-dossier ontslagen. Dit staat in een uitspraak die de kantonrechter Zaanstad begin juli deed en die deze week werd gepubliceerd. De rechter oordeelde tevens dat de voormalig directeur van de regio Zaanstreek/Waterland een ontslagvergoeding van 150.000 euro mee krijgt.

Van Petten diende een verweerschrift in tegen zijn ontslag dat op 18 mei door Evean werd ingediend. Volgens hem kan de zorginstelling onvoldoende onderbouwen dat hij al een tijd ondermaats zou functioneren en dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan. Hij eiste daarom een vergoeding van maar liefst 532.044 euro.

Evean stelde in de rechtszitting op 17 juni dat Van Petten niet of niet goed communiceerde met de raad van bestuur, niet proactief is, onvoldoende initiatief toont ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling en vanwege zijn rol in het dossier Welsaen. Deze stichting, die de meeste buurthuizen in de Zaanstreek beheerde, fuseerde in 2013 met Evean om bezuinigingsredenen. Het bestuur kwam vanaf dat moment in handen van Evean en moederbedrijf Espria. Nog geen jaar later vroeg Evean het faillissement van Welsaen aan en verloren 75 mensen hun baan.

Kantonrechter Peter Jansen ziet geen grond om te oordelen dat Van Petten ten tijde van het Welsaen faillissement disfunctioneerde. Hierbij baseert hij zich op een niet openbaar gemaakte feitenreconstructie. Ook de andere argumenten voor het ontslag van Van Petten acht de rechter onvoldoende bewezen. Wel vindt hij, omdat het bestuur van Espria het vertrouwen in Van Petten kwijt zegt te zijn, dat het ontslag doorgezet moet worden.

Wet

De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft sinds begin 2013 een maximum gesteld aan afkoopsommen voor topfunctionarissen van (semi-)publieke instellingen van 75.000 euro. Dit bedrag wilde Evean dan ook aan Van Petten betalen. De rechter stelt dat het feit dat Evean het disfunctioneren van de voormalig regiodirecteur niet aannemelijk kan maken, een reden is om van de WNT af te wijken. Vandaar dat de vergoeding op 150.000 euro is vastgesteld. Omdat de kantonrechter vindt dat er van de WNT wel een matigende werking moet uitgaan, kreeg Van Petten niet het geëiste bedrag.

Volgens Marieke Rijk, voormalig manager bij Welsaen, zijn er hoe dan ook vreemde dingen gebeurd toen Welsaen in 2014 failliet ging. ,,Eigenlijk heb ik alles vanaf de zijlijn zien instorten. Over de fusie met Evean had ik destijds al ernstige twijfels. Toen ik die kenbaar maakte in 2012, werd ik ontslagen. Twee jaar later was Welsaen failliet en stonden veel van mijn oud-collega’s op straat’’, vertelt ze. Rijk, die nu als vrijwilliger werkt bij buurthuis De Bovenkruier in Zaandam, hoort veel oud-Welsaeners hier nog vaak over praten. ,,We hebben de Bovenkruier zonder Welsaen draaiende weten te houden. Hier werken nog steeds veel mensen die eerst bij Welsaen in dienst waren. Sommigen zijn hun ontslag nog lang niet te boven. Hans van Petten heb ik nooit van dichtbij meegemaakt, maar dat Evean de rendabele onderdelen van Welsaen heeft overgenomen en de rest failliet heeft laten gaan, is duidelijk.’’

Espria, het moederbedrijf van Evean, wilde gisteren niet reageren op de uitspraak van de kantonrechter.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.