Geen overschrijding budget voor nieuwbouw schouwburg

Redacteur Den Helder
Den Helder

De nieuwbouw van de schouwburg op de Oude Rijkswerf Willemsoord blijft op alle fronten binnen het budget, ook nu De Kampanje het inmiddels gesloten restaurant De Werf als theaterrestaurant gaat gebruiken.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van Behoorlijk Bestuur in de gemeenteraad.

Aanvankelijk zou de schouwburg de huidige ruimte van sport- en dansschool Rik Niks in gebruik nemen als theaterrestaurant. Voor Niks wordt een nieuwe studio ingericht verderop op Willemsoord. Volgens het college is er binnen de begroting van Zeestad voor de nieuwe schouwburg rekening gehouden met kosten van die verhuizing, alsmede van de eerdere verplaatsing van Ballorig naar gebouw 51 en gederfde huurinkomsten voor Willemsoord over vorig jaar, 20114 en 2015. Het gereserveerde bedrag van een miljoen is daarvoor voldoende aldus het college.

Het wil niet zeggen welke kosten zijn gemoeid met de bedrijfsbeëindiging van restaurant De Werf. Wel dat de kosten binnen de exploitatie van de schouwburg passen, De Werf zelf zal zijn inventaris verkopen en de schouwburg hoeft niets aan goodwill te betalen.

Volgens burgemeester en wethouders wordt het budget van 23 miljoen voor nieuwbouw van De Schouwburg niet overschreden. Ook de huur die de schouwburg straks aan Willemsoord voor de gebouwen gaat betalen blijft gelijk. De overname van De Werf stond namelijk ook al in de oorspronkelijke plannen. Voor de huur van Niks' ruimte betaalt De Kampanje straks 31.000 euro per jaar. De Kampanje gaat er vanuit dat die kosten en die van inrichting van de ruimte terugkomen uit de verhuur en het gebruik van de zaal.

Het college zegt er vanuit te gaan dat eventuele tegenvallers (zogeheten 'meerwerk') bij de bouw opgevangen kunnen worden in het budget voor onvoorziene uitgaven. Hoe hoog dat bedrag is wil het college alleen vertrouwelijk aan raadsleden vertellen, om aannemers en leveranciers niet op ideeën te brengen. Anders dan Behoorlijk Bestuur vindt het college dat er geen sprake is van grote risico's bij de bouw van De Kampanje.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.