Consuwijzer heel populair informatiecentrum

Haarlem

In enkele jaren is Consuwijzer uitgegroeid tot vermoedelijk de meest geraadpleegde Nederlandse website over consumentenrecht. Het gratis digitale informatieloket van de Nederlandse overheid krijgt momenteel meer dan 2 miljoen bezoeken per jaar. En dat aantal groeit nog steeds. De overheid heeft zich aldus een niet meer weg te denken plek verworven in de wereld van producenten, leveranciers en consumenten.

Het speelveld voor consumentenbelangen is groot. Talrijk zijn de particuliere initiatieven om de contacten tussen leveranciers, bedrijfsleven en consumenten op een nette en fatsoenlijke manier te laten verlopen. Toch spelen daarin vaak particuliere belangen een rol. Mede daarom heeft ook de landelijke overheid voor zichzelf een positie geschapen, waarin ze een wakend en neutraal oog kan houden op alle schermutselingen tussen betrokken partijen. Het veld is inderdaad breed. De overheid heeft tal van toezichthouders, die op een heleboel terreinen een waakhondfunctie hebben. Zo richt de OPTA zich bijvoorbeeld op post en telecommunicatie en de NMa op oneerlijke mededinging en de energiesector. De Consumentenautoriteit ontfermt zich onder meer over vragen en klachten betreffende oneerlijke handelspraktijken. Consuwijzer treedt op als het consumentenloket voor deze drie instellingen en adviseert over internet en telefonie, energie, elektronica en huishoudelijke apparatuur, huis en tuin, vakantie en vrije tijd, kleding en textiel. Deze drie toezichthouders zijn in 2006 tot de conclusie gekomen dat er één centraal loket moest komen voor het verkrijgen én het verstrekken van informatie. Dat werd Consuwijzer, dat vanaf het eerste moment in een behoefte voorzag. Consuwijzer ontleent zijn kracht vooral aan de makkelijk toegankelijke en grote hoeveelheid feitelijke informatie, die via de website (www.consuwijzer.nl) wordt verstrekt. De medewerkers van Consuwijzer lossen niet zelf zaken op, maar zorgen wel dat de bellers of schrijvers een adequaat advies ontvangen, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Waar nodig verwijzen zij door naar een andere instelling. Daartoe is het bureau uitgerust met een speciaal geëquipeerd call centre, een goed gevoede kennisbank, een praktisch en effectief signaleringssysteem en een heldere signaalrapportage. Die laatste geeft aan welke problemen de hoogste actualiteit hebben en welke zaken dringend om een aanpak vragen. Het is niet zo, beklemtoont hoofd ConsuWijzer Pauline Bijlenga, dat de toezichthouders achter Consuwijzer bij iedere klacht in actie komen. ,,De overheid grijpt vooral daar in waar structurele overtredingen plaats hebben. Het feit dat de organisaties daarbij boetes kunnen opleggen, draagt bij aan zuivere verhoudingen tussen producenten, leveranciers en consumenten.''

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.