Spoor vecht sluiting ’t Hartje tevergeefs aan

Hans Brandsma
Alkmaar

De voorzieningenrechter ziet geen reden om de tijdelijke sluiting van ’t Hartje ongedaan te maken. Liesbeth Spoor, eigenaar van het café op het Waagplein, vocht de sluiting van twee weken tevergeefs aan.

Na drie overtredingen binnen één jaar besloot de Alkmaarse burgemeester Bruinooge vorig jaar ’t Hartje drie weken te sluiten. In december werd dat op basis van Spoors verweerschrift teruggebracht tot twee weken, maar dat weerhield de uitbaatster er niet van naar de rechter te stappen.

Spoor verzette zich vooral tegen de drie ’gele kaarten’ die tot het besluit leidden. Tweemaal werd ze bekeurd voor het feit dat er geen gediplomeerde horecaportier bij de deur stond. Ten onrechte, betoogde Spoor ruim twee weken geleden tijdens de rechtszitting, omdat ze zelf in het bezit is van een dergelijk certificaat. Bovendien is door de verruimde openingstijden de portiersregeling niet meer van toepassing.

Nog bozer was Spoor over de derde gele kaart waarbij werd gesuggereerd dat bij ’t Hartje na sluitingstijd bier werd gedronken op het terras. Volgens Spoor ging het hier om passanten en had ze er juist alles aan gedaan om escalatie te voorkomen.

Rechter M. de Valk oordeelde dat de opgelegde schorsing van twee weken ’niet onredelijk’ is. Volgens hem heeft de gemeente Alkmaar in haar verweer een groot gewicht kunnen toekennen aan waarborging van openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied. ,,Dat is gediend bij een correcte en stipte naleving van de voorschriften.’’

Dat de portiersregeling niet meer van kracht is, was volgens De Valk geen valide argument. ,,Ten tijde van de eerste twee incidenten was deze onverkort van toepassing, maar omdat die inmiddels is vervallen heeft de gemeente er minder gewicht aan toegekend en de straf teruggebracht van drie naar twee weken.’’ Bij de derde overtreding stipt De Valk aan dat aanwezigheid van passanten en hun gedrag Spoor niet vallen toe te rekenen. ,,Wel wordt haar verweten dat zij het terrasmeubilair niet had opgeruimd.’’

Spoor kan de tijdelijke sluiting nog wel voorkomen via de Raad van State.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.