Geen claims bij ruilverkaveling randmeer

wieringen

Zo'n dertig agrariërs die hun bedrijven jaren niet hebben kunnen uitbreiden vanwege het afgeblazen plan voor het Wieringerrandmeer bezinnen zich op schadeclaims. Wanneer de provincie de opgekochte percelen (circa 450 hectare) aan landbouwers in de Wieringermeer en op Wieringen wil verkopen, zijn zij bereid van juridische stappen af te zien.

,,Dit is de uitgelezen kans om de agrarische situatie op orde te krijgen'', stelt Joop Grin namens het Agrarisch Collectief. Dat heeft zich van meet af aan verzet tegen bouw van maximaal 2.100 recreatiewoningen en onder water laten lopen van akkers. ,,Nu zitten er boeren met twee, drie en soms meer lappen grond verspreid in het gebied. Door ruilverkaveling toe te passen, krijgt iedereen grond dichterbij huis, om de boerderij. Het zou een mooie oplossing zijn.''

Otto Smit van de afdeling Wieringerland van LTO-Noord juicht het idee toe. ,,Om een signaal af te geven dat we het niet pikken dat we jaren voor niets op slot zijn gezet en belemmerd zijn in de bedrijfsontwikkeling, moeten we in principe allemaal claims gaan indienen. Dit is een mooi stukje wisselgeld om een deel van de geleden schade terug te draaien.''

Beide partijen willen snel praten met de provincie, die niet bereikbaar is voor commentaar. ,,Het is allemaal kakelvers, we moeten de zaken onderling nog goed doorpraten'', zegt Smit, die een slag om de arm houdt. ,,Maar dit lijkt ons het meest logisch en heeft de voorkeur.''

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.