550 huishoudens wonen scheef in Waterland

Johan Moes
Monnickendam

In circa 550 sociale huurwoningen in de gemeente Waterland wonen mensen die er eigenlijk niet mogen wonen. Zogenoemde scheefwoners dus. De gemeente wil dat aantal terugbrengen zodat meer sociale woningen beschikbaar komen voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

Dat staat in de onlangs gepresenteerde Woonvisie van Waterland voor de komende jaren, waarover deze krant al eerder publiceerde.

Ruim een kwart van alle huizen in Waterland (circa 7000) zijn sociale huurwoningen. Dat zijn er dus 1830. De maximale huur voor die huizen is 710 euro per maand en er mogen mensen in wonen met een inkomen tot zo’n 36.000 euro.

In Waterland worden 550 van die woningen bewoond door mensen met een hoger inkomen. Tegelijkertijd woont ongeveer dertig procent van de mensen die wel recht hebben op een sociale huurwoning in een huis dat geen sociale woning is. Dat zijn voornamelijk mensen met een koophuis.

Doorstromen

In de Woonvisie zegt de gemeente het aantal scheefwoners terug te willen brengen. Een van de doelstellingen is: ,,Beter benutten van de sociale voorraad door scheefwoners te laten doorstromen. De woningen komen dan weer beschikbaar voor diegenen die erop zijn aangewezen. Hoewel de beïnvloedingsmogelijkheden beperkt zijn, vindt de gemeente het volkshuisvestelijk belang groot.’’

De enige manier om scheefwoners te laten doorstromen is ze te stimuleren zelf uit hun huis te vertrekken. Dat kan door het huren van de woning onaantrekkelijker te maken door jaarlijks een forse huurverhoging door te voeren. Over dat soort maatregelen wil de gemeente afspraken maken met de woningcorporaties.

Vraag

Of dat er ook echt van komt is zeer de vraag. De twee belangrijkste corporaties in Waterland zijn Wooncompagnie en Intermaris. Die laatste corporatie heeft al een inkomensafhankelijk huurbeleid, waarbij de jaarlijkse huurverhoging afhankelijk is van het inkomen van de bewoner, maar Wooncompagnie, de grootste corporatie, heeft dat niet. En vooralsnog is ze ook niet van plan dat in te voeren.

Daarbij is ook de uitspraak van de Raad van State eerder deze week van belang, waarin de Belastingdienst wordt verboden om inkomensgegevens van burgers te verstrekken aan verhuurders. Dat was mogelijk sinds 2013 en werd gezien als dé manier om scheefwonen tegen te gaan. Voorlopig kan dat dus niet meer. Het enige moment waarop een corporatie nu nog kan beschikken over inkomensgegevens van huurders is als een nieuwe huurder in een woning trekt. Dan wordt gevraagd om een jaaropgave.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.