Staten tegen winning schaliegas

Winning schaliegas. Getty

Roel van Leeuwen
Haarlem

Een Statenlid met een hersenschudding moest er in allerijl voor met een taxi naar het Provinciehuis worden gebracht, maar het leverde de tegenstanders van schaliegas wél het gewenste resultaat op. Noord-Holland heeft zich – voorlopig – uitgesproken tegen schaliegas.

Titia van Leeuwen (GroenLinks), indiener van de motie die vooral de functie had om richting de beleidsmakers in Den Haag het signaal af te geven dat de provincie inzet op de transitie naar een duurzame energievoorziening en niet op de winning van schaliegas, kon haar geluk niet op.

Verschillende Statenleden waren afwezig, waaronder enkele zekere tegenstemmers. Zo kwam onder meer Hero Brinkman weer eens niet opdagen.

GroenLinks-Statenlid Servaz van Berkum was aanvankelijk ook niet van de partij vanwege een hersenschudding. Maar hij werd alsnog verzocht te komen toen bleek dat de motie, die mede namens enkele andere partijen – waaronder coalitiepartij PvdA – werd ingediend, kansrijk bleek. Het kwam aan op een hoofdelijke stemming waarbij de voorstemmers met 24 tegen 23 aan het langste eind trokken.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.