Nieuwe afspraak over woningen scherper

zijpe

Een nieuwe afspraak tussen de gemeente Zijpe en Wooncompagnie over een woningbouwprogramma zal aan alle kanten scherper moeten en afwijkingen moeten beter worden onderbouwd.

Dat valt op te maken uit een verslag dat de rekenkamercommissie heeft gemaakt naar aanleiding van een kort onderzoek (quickscan) naar de uitvoering van het lopende woningbouwprogramma. Het onderzoek was aangevraagd door de CDA-fractie van de raad Zijpe.

Dat de gewenste woningbouw bij lange na niet gehaald is, was al geruime tijd duidelijk. Maar rekenkamercommissie (RKC) stelt dat informatie of een toelichting ontbreekt op de oorzaken van het verschil tussen de woningbouw die gewenst is, en die uiteindelijk werkelijk is gerealiseerd. Ook een meerjarenverantwoording kan niet worden afgeleid uit de jaarstukken.

Meer in de Schager Courant van dinsdag 4 januari

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.