'Bazaar handelde verstandig in kwestie jihad-vlaggen'

Ies van Rij
Beverwijk

Het college van Beverwijk vindt dat De Bazaar verstandig handelde door de zogeheten jihad-vlaggen te verwijderen. De vlaggen die op De Bazaar werden verkocht, zijn niet verboden. Dat verbod geldt alleen voor de IS-vlag en die hing er niet.

Met het Openbaar Ministerie en de politie zijn er afspraken gemaakt over eventuele vervolgstappen. Zo meldt het college in antwoord op vragen van D66.

De fractie van D66 had vragen gesteld nadat deze krant bekend had gemaakt dat er zogeheten jihad-vlaggen op De Bazaar werden verkocht. De vlaggen zijn in hetzelfde weekeinde nog verwijderd. Ook kwam de verslaggever van deze krant extremistische boeken tegen, maar die zijn later niet meer aangetroffen.

Geweld

De jihad-vlaggen zijn toegestaan, omdat er geen leus opstaat die oproept tot geweld. De tekst komt uit de Koran. Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie neemt, zo meldt het college, het standpunt in dat de verkoop van de Shahada-vlag – door het uitspreken van de shahada neem je de islam aan – niet verboden is.

Maar dat de vlag strafbaar kan worden als iemand tijdens een demonstratie waarbij allerlei leuzen worden geroepen, ook die vlaggen verkoopt.

Aanstootgevend

De Bazaar stelt zich op het standpunt dat elke activiteit en uiting van discriminerende, beledigende, voor anderen aanstootgevend en kwetsend van aard niet zal worden getolereerd door De Bazaar.

Binnen de mogelijkheden van de wet en met behulp van bevoegde autoriteiten wordt er meteen actie ondernomen. Het college herkent dat beeld en spreekt van een goede samenwerking. Het college en De Bazaar hebben regelmatig contact. Deze week is er een gesprek tussen de burgemeester en de directeur van De Bazaar.

Zakkenrollers

De Bazaar denkt na of zij aan een traject Keurmerk Veilig Ondernemen wil beginnen. Daarin kunnen onderwerpen als merkvervalsing en zakkenrollerij worden opgenomen. In het verleden zijn er informatieavonden gehouden voor ondernemers hoe zij bijvoorbeeld merkvervalsing kunnen herkennen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.