Geen compensatie hoog tarief na verlagen begraafkosten in Hoorn

Hoorn

De gemeente Hoorn gaat geen compensatie betalen aan mensen die voor het hoge tarief familie hebben begraven, terwijl het tarief nu lager wordt. Dat zei wethouder Theo van Eijk (CDA) dinsdagavond in de raadscomissie.

Hoorn heeft de afgelopen jaren de kosten voor begraven verdubbeld. Dit was nodig om de aanleg van de nieuwe begraafplaats Zuiderveld te kunnen betalen. Die prijsverhoging is zodanig dat veel mensen er nu voor kiezen zich buiten Hoorn te laten begraven, of te laten cremeren.

Zowel de aanleg van de begraafplaats als de verhoging van de kosten waren omstreden, omdat er ook vanuit de ’markt’ werd gezegd dat de begraafplaats niet nodig was. Met het nieuwe tarief werd Hoorn de duurste gemeente van Noord-Holland.

Op verzoek van de gemeenteraad is het college met een voorstel gekomen hieraan wat te doen. Het verlagen van het begraaftarief met 27 procent werd dinsdagavond door de raadscommissie positief ontvangen, ook al kost dit Hoorn 60.000 euro per jaar.

Businessmodel

,,Een begraafplaats is meer dan een businessmodel’’, zei Joke van der Meij van Hoorn Lokaal, een van de partijen die tegen aanleg van Zuiderveld waren. ,,Wij hebben jaar na jaar gepleit voor lagere tarieven en dat heeft eindelijk gehoor gevonden. Het begraven in Hoorn wordt weer betaalbaar en er zal ook sneller gekozen worden voor verlenging van de grafrechten.’’

Hoorn Sociaal (voorheen PvdA) en Hoornse Senioren Partij suggereerden het tarief nog verder te verlagen op het moment dat blijk dat er veel meer begrafenissen komen in Hoorn.

Enkele fracties pleitten ervoor om na enige tijd te kijken wat het effect is van het verlagen van het tarief. Niek Heijne (D66) vond dat onzin: ,,Het doel van deze maatregel is niet dat er meer begrafenissen komen, maar dat iedereen kans heeft op een betaalbare begrafenis. Dat hoeven we helemaal niet te evalueren.’’

Wethouder Van Eijk meldde dat er een groep is waarin de begrafenisondernemers ook zitting hebben en die zullen in de gaten houden hoe het gaat. André van Beusekom van de Hoornse Onafhankelijke Partij vroeg zich af of er nog iets wordt gedaan om de mensen te compenseren die de afgelopen jaren voor het hoge tarief hun overleden familieleden hebben moeten begraven.

Daar moest Van Eijk ontkennend op antwoorden. ,,Wanneer je een televisie koopt en die twee weken later in de aanbieding is, krijg je je geld ook niet terug. Ja, bij de Macro kan dat.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Lees hier de digitale editieVolg ons