Patstelling Oostzaan over 80 km/u A8

Dominic Schijven
Oostzaan

De gemeenteraad Oostzaan kon het vanavond niet eens worden over de wens om de maximale toegestane snelheid op snelweg A8 te verlagen naar 80 kilometer per uur. De discussie bij een motie daarover eindigde vandaag in een patstelling. Zes stemmen voor en zes stemmen tegen.

Saillant detail is dat de mogelijk beslissende stem ontbrak, omdat Ria Bisseling van de eenmansfractie Gemeentebelangen afwezig was.

Omdat de partijen het niet eens konden worden is de motie ‘aangehouden’, dat houdt in dat het voorstel opnieuw in stemming komt bij een volgende raadsvergadering.

De motie was een combinatie van verschillende voorstellen van de hand van PvdA, GroenLinks en CDA. Zij wilden dat het college van B en W expliciet om snelheidsverlaging verlangt op de A8 bij de koepelorganisatie Metropool Regio Amsterdam, waar Amsterdam en omliggende gemeenten deel van uit maken.

Het Rijk kijkt naar oplossingen voor de verkeersdrukte die zij verwacht tussen Hoorn en Amsterdam over enkele jaren. In Oostzaan leeft de vrees dat daarvoor onder meer snelwegen A8 en A7 uitgebreid worden en dat ten koste gaat van de luchtkwaliteit in het dorp en een stukje van het Oostzanerveld.

De ‘auto-partijen’, zoals GroenLinkser Bert Jongert ze gisteren omschreef, D66 en VVD vonden de snelheidsbeperking geen realistische maatregel. Marco Olij van D66 plaatste nog wel de kanttekening dat ze nogmaals in overleg moeten met de fractieassistenten.

Zonde dat het voorstel sneuvelde, gaf initiatiefnemer Peter de Wit aan van de PvdA. Teleurstellend, vond Jan Ras van het CDA. ,,Ik dacht dat dit nu juist een punt was waar we raadsbreed achter stonden. We moeten ons tafelzilver zo goed mogelijk verkopen.’’ Jongert: ,,We moeten ons als Oostzaan hier niet zomaar bij neerleggen.’’

Andere punten in het voorstel gingen om onderzoek naar het verplaatsen van de hoogspanningsmasten en om onderzoek naar de mogelijkheden van openbaar vervoer als alternatief voor snelweguitbreiding. Daar leek meer steun voor.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.