LTO West-Friesland zet wetenschap in tegen onkruid

Martin Menger
Wognum

Boeren en tuinders in West-Friesland willen de landbouwuniversiteit van Wageningen inschakelen om het schadelijk effect van onkruid langs wegenbermen voor de teelten aan te tonen. Zo moet het bewijs worden geleverd dat sneller maaien noodzakelijk is.

,,Het is algemene kennis dat sommige onkruidsoorten echt schade toebrengen aan de producten bij tuinders”, stelt Arie Schouten, voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) West-Friesland. ,,Maar de praktijk is dat wegbeheerders als het Hoogheemraadschap, de provincie of de gemeenten er anders tegenaan kijken. Dus wordt het tijd dat we alsnog wetenschappelijk bewijs gaan aanleveren.”

Harde gegevens

Daarbij heeft de LTO zich aangesloten bij de fractie Boeren Burgers Waterbelang (BBW) in het waterschapsbestuur. Deze protesteert al langer tegen het feit dat de wegbermen nog maar één keer per jaar worden gemaaid. De roep om harde gegevens is mede ingegeven door een procedure die de Westwoudse tuinders Jos de Boer en Dirk Stam twee jaar geleden voerden tegen het Hoogheemraadschap. In het Westwoudse geval draaide alles om pastinakengeelvlekvirus, dat via welig tierend fluitenkruid in de bermen op de percelen met wortelen terecht kwam en de oogst grotendeels vernielde. De rechter vond dat er onvoldoende bewijs was.

,,Dat gaan we nu anders aanpakken”, reageert woordvoerder Co Schipper uit Opmeer namens BBW. ,,Wij hebben de universiteit van Wageningen kunnen interesseren voor een studentenonderzoek. Daarmee wordt dan gekeken of fluitenkruid echt het pastinakengeelvlekvirus verspreid via luizen. Dat moet hard bewijs worden, omdat je dan pas het maaibeleid kan aanpassen.” Het eerste veldonderzoek gebeurt dit voorjaar.

De tuinders wijzen op ’boosdoeners’ als fluitenkruid, akkerdistel, krulzuring en berenklauw. Een relatieve nieuwkomer is het Jacobskruid, een zogenaamde pioniersplant die de laatste tijd bezig is aan een opvallende opmars. Erger is nog dat deze plant ook giftig is voor dieren en mensen. Daarnaast wijst de LTO naar planten als nachtschade en bitterzoet, die de groenteteelt schade berokkenen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen